Mechanismy urychlení iontů v deuteriových z-pinčích

Abstract

Silnoproudé výboje typu z-pinče jsou charakteristické svou vysokou účinností konverze elektrické energie do energie plazmatu. V současné době je z-pinč nejvýkonnějším i nejúčinnějším laboratorním zdrojem rentgenového záření. Princip z-pinče může být také využit k efektivní generaci rychlých iontů. Nedávno byly v z-pinčích pozorovány vodíkové ionty urychlené až na 40 MeV. Dosažené energie iontů několikanásobně převýšily jak teoretické tak numerické odhady. Přestože rychlé ionty produkovaly první fúzní neutrony v z-pinčích již před 60 lety, tak mechanismus urychlení stále není znám a je předmětem rozsáhlé diskuze. Právě mechanismus urychlení iontů v tzv. pinčovém plazmatu je hlavním předmětem tohoto projektu. V rámci tohoto projektu použijeme komplexní diagnostiku plazmatu a nové diagnostické metody, na základě kterých bude možné ověřit teoretické modely a numerické simulace. Vzhledem k přirozenému výskytu pinčového jevu v kosmickém i fúzním plazmatu může studium urychlení částic v z-pinčích přispět k pochopení generace kosmického záření či \'disrupce\' v tokamacích.