Chalkogenidová skla dotovaná prvka vzácných zemin - materiály pro aktivní aplikace v blízké a střední IČ oblasti (RE)

Abstract

Předmětem projektu je příprava a charakterizace chalkogenidových skel a amorfních tenkých filmů dotovaných ionty vzácných zemin, které jsou, díky svým aplikacím v optice a optoelektronice, středem zájmu. Chalkogenidová skla budou připravena ve vysoké čistotě a budou dotována prvky vzácných zemin. Budou stanoveny jejich sklotvorné schopnosti, struktura, termické a optické vlastnosti (optická propustnost, reflektivita, index lomu, luminiscence, IČ a Ramanova spektra). Speciální pozornost bude věnována přípravě čistých i dotovaných tenkých filmů z objemových skel buď klasickým způsobem nebo laserovou ablací. Jejich struktura a optické vlastnosti budou studovány a diskutovány. Tato skla a filmy tvoří důležitou skupinu materiálů vhodných pro aktivní aplikace v blízké a střední infračervené oblasti.