2011/08/25 20:00-23:30UT
Místo: Říčany
Počasí: Velmi slušná tmavá obloha (M33 viditelná bez problému v 50mm hledáčku). Teplo, mírné bezvětří a bez rosy.
Seeing: Středně slušný

Orion Optics N250/1600 (250/1600mm)
Pan27: Panoptic 27, f=27mm, (59x, 66')
TV25: TV Plossl 25, f=25mm, (64x, 46')
TV15: TV Plossl 15, f=15mm, (107x, 27')
TV8: TV Plossl 8, f=8mm, (200x, 14')
XO5: Pentax XO5, f=5.1mm, (314x, 8.4')
XO2.5: Pentax XO2.5, f=2.58mm, (620x, 4.1')

Zeiss AS80/1200, Nr. 60033 (80/1200mm)
O-12.5: Zeiss O-12.5, f=12.5mm, (96x, 26')
O-10: Zeiss O-10, f=10mm, (120x, 21')

Cyg
NGC 6888 - Mlhovina
N250, 64x (TV25): plus UHC filtr. Viz. nákres. Nejjasnější část oblouku byla dobře patrná bočním pohledem. Problikuje na ni několik hvězd. Další části srpku pak byly sotva znatelné. Šlo vidět několik částí hlavního oblouku a výběžek k centrální hvězdě.Lyr
NGC 6720 (M57) - Planetární mlh.
N250, 200x (TV8), 314x (XO5): zákres hvězdného pole. Nejslabší dvě hvězdy jsou na NW okraji mlhoviny. Ta na sever je dvojhvězda magnitudy 14.6 (15.0+15.0), ta severo-západním směrem má pak jasnost 14.7.


N250, 620x (XO2.5): Planerátní mlhovina je stále pěkně patrná, ale centrální hvězda nešla vidět, jen jednou se mi tam něco takového mihlo.

Cyg
NGC 7024 - Otevřená hv.
N250, 59x (Pan27): Pěkná, relativně nápadná skupinka asi 10ti hvězd, připomíná Eifelovu věž.
N250, 200x (TV8): Už docela nevýrazná, nepřibydou další hvězdy, navíc Eifelovka přijde o jednu nohu. Zabírá asi 2.5'.

Cyg
NGC 7027 - Planetární mlh.
N250, 314x (XO5): Zřetelný namodralý nestejně jasný mírně protáhlý mlhavý útvar. Je v něm několik výběžků a zjasnění. Ten na NW straně je nejjasnější a nejvýraznější.

Cyg
NGC 7044 - Otevřená hv.
N250, 59x (Pan27): Éterický mlhavý kulový obláček, ke středu mírně koncentrovaný. Připomíná spíš slabou kulovou hvězdokupu. Těžce viditelný bočním pohledem. Na východním okraji je totiž několik hvězd, z nichž jedna je už dost jasná na to, aby rušila pohled.
N250, 107x (TV15): V mlhavém obláčku začíná bočním pohledem problikávat několik hvězd.
N250, 200x (TV8): Hvězdy jsou zřetelnější a je jich kolem 5ti. Průměr je kolem 2'.

Cyg
NGC 7039 - Otevřená hv.
N250, 59x (Pan27): Zřetelná řídká skupina asi 20 hvězd na kruhové ploše. Kolem jasnější hvězdy, která dominuje je rozeseto několik desítek slabších, přibližně stejně jasných hvězd. Kousek na západ je jen trochu menší kruhový shluk s obdobnou hustotou a mírnou středovou koncentrací. Z internetu jsem zjistil, že i tento shluk je součásti NGC 7039.

Cyg
Basel 12 - Otevřená hv.
N250, 59x (Pan27): Pěkný asterismum ve tvaru židle. Nejjasnější hvězda (spodní konec zadní nohy) je krásně dooranžova. Bočním pohledem je kolem velmi slabé mlhavo, ve kterém lze tušit ještě pár dalších hvězd.
N250, 107x (TV15): Přibude jen pár dalších slabých hvězd. Nic moc.

Cyg
NGC 7048 - Planetární mlh.
N250, 59x (Pan27): Bez UHC filtru snadno přehlédnutelná. Když už jsem věděl, kde hledat, tak bočním pohledem vypadala jako protáhlá podezřelá skvnka navazující na blízkou jasnější hvězdu.
N250, 107x (TV15): bez UHC filtru opět prakticky neviditelná - ztrácí se v záři blízké hvězdy. S UHC filtrem je mlhovina krásně zřetelná a vypadá jako mlhavý téměř rovnoměrně jasný kotouč bez dalších podrobností. Pěkná.

Cyg
Kupco 2 - Asterismus
N250, 59x (Pan27): Zajímavý kruhový shluk hvězd, který připomíná relativně velkou (asi polovina velikosti NGC 7039) otevřenou hvězdokupu. Bočním pohledem vyleze pěkně nad okolní mléčnou dráhu. Nikde jsem o ni nenašel zmínku a není ani zakreslena v U2000.0

Cyg
NGC 7026 - Planetární mlh.
N250, 59x (Pan27): Vypadá jako slabší složka pěkné dvojhvězdy.
N250, 107x (TV15): plus UHC filtr. Téměř stelární, ale již zřetelná kruhová ploška
N250, 314x (XO5): Nádherný prstýnek se dvěma ne moc výraznými zjasněními. Jedno je na západním konci, druhé na východním, viz. náčrt. Díky nic je první dojem, než se oko rozkouká, jakoby se díval na trojhvězdu.Lac
NGC 7209 - Otevřená hv.
F50: Objektu jsem si všimnul v hledáčku při hledání mlhoviny Zámotek.
N250, 59x (Pan27): Hezká velká bohatá hvězdokupa o průměru kolem 17'.

Cyg
IC 5146 - Mlhovina
N250, 64x (TV25): s UHC filtrem. Nějaké mlhavo tam bylo, ale docela duchařina.

Cyg
μ Cyg - Dvojhvězda
N250, 200x (TV8): Krásně rozlišena. Vyžadovala ale trochu soustředění. Ne tak estetická jako v refráčku.

Cyg
δ Cyg - Dvojhvězda
N250, 200x (TV8): Nádherně a čiště rozlišená. Velmi pěkný pohled!

Aql
Palomar 11 - Kulová hv.
N250, 59x (Pan27): Neurčité mlhavo, ale nejsem schopen říct, jestli je to ono
N250, 107x (TV15): Nespatřena.

Tri
NGC 598 (M33) - Galaxie
F50: Velmi slušně viditelná v hledáčku.

Cas
NGC 185 - Galaxie
N250, 59x (Pan27): Na první pohled viditelný eliptický mrak ke středu slabě koncentrovaný.

Cas
NGC 147 - Galaxie
N250, 59x (Pan27): Ještě protaženější než NGC 185. Velmi těžce viditelná, bočním pohledem chvílemi poblikuje.

Cas
NGC 278 - Galaxie
N250, 59x (Pan27): Drobná, kruhová, relativně zřetelná galaxie. Připomíná spíš planetární mlhovinu.

Cas
IC 10 - Galaxie
N250, 59x (Pan27): Bočním pohledem slabě viditelný protažený flíček (směr NWN-SES). Identifikace později doma podle zakresleného hvězdného okolí.Cas
Cr 463 - Otevřená hv.
F50: Viditelná v hledáčku jako mlhavý shluk hvězd.
N250, 59x (Pan27): Moc otevřenou hvězdokupu nepřipomíná. Hezké hvězdné pole se spoustou hvězd, průměr kolem 35'.

Cep
NGC 40 - Planetární mlh.
N250, 200x (TV8): Kruhová skvrnka s náznaky ''ramen'' kolem jasné centrální hvězdy. Připomíná M51. Hezké půlobloučky, jako byly vidět v 172mm refráku, jsem ale nezaznamenal.
N250, 314x (XO5): Obdobný vzhled.

Jupiter - Planeta
AS80, 96x (O-12.5), 120x (O-10): Hezký ostrý pohled. Při zvětšení 120x je poznat, že seeing není úplně nejlepší (Jupiter byl nad střechama). V okamžiku pozorování se okraje Jupitera přesně dotýkal jeden z měsíců. Nádherný pohled.Generated by make_html on Sep 25, 2020 at 10:51:44 CET