2010/10/10 19:00-00:15UT
Místo: Říčany
Počasí: Městská obloha, smog. MHV kolem 5.0

Vixen ED130 (130/960mm)
Pan27: Panoptic 27, f=27mm, (36x, 1.8°)
XF12: Pentax XF12, f=12mm, (80x, 46')
TMB7: TMB Supermonocentric 7, f=7mm, (137x, 13')
XO5: Pentax XO5, f=5.1mm, (188x, 14')
XO2.5: Pentax XO2.5, f=2.58mm, (372x, 6.8')

Lyr
NGC 6720 (M57) - Planetární mlh.
137x (TMB7), 188x (XO5):And
NGC 404 - Galaxie
80x (XF12): Spatřena.

And
NGC 891 - Galaxie
Nespatřena.

Per
NGC 1023 - Galaxie
80x (XF12): Jasné nestelární jádro plus eliptické halo.

Per
NGC 1342 - Otevřená hv.
36x (Pan27): Obdélník o stranách 3:2. Obsahuje asi 25 hvězd a zabírá asi 16'. Řídká, ne moc inspirativní, ale nápadná.

Cas
NGC 1027 - Otevřená hv.
36x (Pan27): Kruhová, o průměru kolem 14'. Pole asi 20ti hvězd s náznakem mlhavého pozadí.

Per
NGC 1245 - Otevřená hv.
80x (XF12): Kruhová mlhavá skvrnka o průměru kolem 7'. Slabá, problikává v ní asi 10 hvězd.

Per
NGC 1513 - Otevřená hv.
36x (Pan27): Kruhový shluk o deseti hvězdách.
80x (XF12): Zabírá asi 5'.

Per
NGC 1545 - Otevřená hv.
51x (Pan19): Nic moc. Tři hvězdy plus něco kolem.

Per
NGC 1528 - Otevřená hv.
36x (Pan27): Krásná, je viditelných odhadem asi 40 hvězd (plus další bočním pohledem). Tvar do protáhlého trojúhelníku. Zabírá asi 14'.

Per
NGC 1444 - Otevřená hv.
188x (XO5): Jasná hvězda, bočním pohledem vyleze ještě dalších 5 hvězd. Průměr asi 2'.

Per
NGC 1039 (M34) - Otevřená hv.
36x (Pan27): Asi 20 jasných hvězd na ploše o průměru 12'.

Tau
NGC 1952 (M1) - SNR
36x (Pan27): Zřetelný tvar písmene S.

Tau
NGC 1647 - Otevřená hv.
36x (Pan27): Asi 40 jasných hvězd na kruhové ploše o průměru kolem 30'.

Gem
NGC 2168 (M35), NGC 2158
36x (Pan27): M35 je velká jasná hvězdokupa. NGC 2158 je viditelná bočním pohledem jako mlhavý obláček.

And
36 And - Dvojhvězda
372x (XO2.5): Velmi těsná, chvílemi zřetelně rozpoznatelná dvojhvězda. Jasnější hvězda je oranžová, složka B pak domodra. Poziční úhel jsem podle zákresu odhadnul kolem 330°.

Jupiter - Planeta
137x (TMB7):
Generated by make_html on Sep 25, 2020 at 10:51:44 CET