Fyzikální ústav Akademie věd ČR

Lukáš Palatinus se stal laureátem ceny NF Neuron pro mladé vědce v oboru fyzika pro rok 2017

Dr. Lukáš Palatinus z Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i., byl oceněn Cenou Neuron pro mladé vědce v oboru fyzika. Cenu Neuron pro mladé vědce uděluje Nadační fond Neuron na podporu vědy českým vědcům do 40 let za vynikající vědecké výsledky, a jako ocenění jejich dosavadní činnosti a povzbuzení pro další vědeckou práci. Dr. Palatinus byl oceněn za svůj výzkum v metodice strukturní analýzy aperiodických krystalů a aplikace elektronové difrakce při strukturní analýze nanokrystalů.

Více informací:
http://www.nfneuron.cz/cs/novinky/cena-neuron-2017/
http://www.nfneuron.cz/cs/oceneni-vedci/laureati-ceny-neuron/2017/lukas-palatinus/

Copyright © 2008-2014, Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.