Fyzikální ústav Akademie věd ČR

Vítejte na stránkách FZÚ

Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. (FZÚ) je veřejná výzkumná instituce, zaměřená na základní a aplikovaný výzkum v oblasti fyziky. Zřizovatelem FZÚ je Akademie věd České republiky.

Současný program ústavu zahrnuje pět oblastí: fyziku elementárních částic, kondenzovaných systémů a pevných látek, optiku a fyziku plazmatu, kterým odpovídá členění do vědeckých sekcí.

Více o činnosti FZÚ ...

Středa, 16.07.2014

Doktorští studenti působící ve Fyzikálním ústavu AV ČR získali v posledních týdnech hned několik ocenění svojí vynikající práce. Ing. Vítězslav Jarý získal cenu Jeana-Marie Lehna a cenu Milana Odehnala, RNDr. Jiří Kaštil získal také cenu Milana Odehnala a Ing. Václav Procházka dostal cenu děkana FEL ČVUT za diplomovou práci.

Středa, 02.07.2014, P. Reimer

Ve středu 2. července 2014 byla v budově AV ČR na Národní třídě předsedou AV ČR prof. J. Drahošem slavnostně předána čestná oborová medaile E. Macha za zásluhy ve fyzikálních vědách prof. Vladislavu Šimákovi, jako uznání jeho vědecké činnosti ve fyzice elementárních částic. Slavnostní laudatio přednesl prof. J. Chýla. V.

Středa, 18.06.2014

Vědci z Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, Výzkumného ústavu veterinárního lékařství v Brně společně s pražskými kolegy z Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR a Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i. ve spolupráci se společností Bioveta a.s., vyvinuli re­kombinantní vakcínu proti boreliové infekci. V preklinických experimentech byla prokázána schopnost vakcíny navodit protilátkovou odpověď u myší a psů. U vakcinovaných zvířat nebyly pozorovány žádné vedlejší nežádoucí reakce.

Úterý, 17.06.2014

Čtyři mladí vědečtí pracovníci Fyzikálního ústavu AV ČR získali Prémii Otto Wichterleho AV ČR pro rok 2014. Celkem bylo v letošním roce uděleno 26 Prémií ve všech vědních oblastech. Ocenění byla předána z rukou předsedy Akademie věd České republiky prof. Jiřího Drahoše v úterý 3. června 2014 v pražské Lannově vile.

Čtvrtek, 05.06.2014, Ivan Pelant

RNDr. Kateřina Kůsová, Ph.D. z oddělení tenkých vrstev a nanostruktur Fyzikálního ústavu AV ČR se stala jednou ze tří laureátek 8. ročníku české edice projektu L’Oréal – pro ženy ve vědě, který probíhá pod záštitou UNESCO. Podmínkou účasti v soutěži bylo předložení vědeckého projektu z oblasti matematicko-fyzikálních, technických, chemických, biologických a lékařských věd, a dále věk uchazečky (se státním občanstvím České republiky) do 35 let.

Copyright © 2008-2014, Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.