Fyzikální ústav Akademie věd ČR

Akademie věd České republiky
Organizační schéma FZÚ

Projekty operačních programů

FZÚ v médiích

Akademi věd ČR, 18.2.2015.

Vedoucí oddělení spintroniky a...

Český rozhlas Leonardo, 11.2.2015.

Observatoř Pierra Augera ve...

ČT1 Hyde Park, 26.1.2015.

Zemi mine ve vzdálenosti 1 200 000 km...

YouTube, 27.12.2014.

Přednáška RNDr.Jiřího Grygara, CSc. v...

Vítejte na stránkách FZÚ

Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. (FZÚ) je veřejná výzkumná instituce, zaměřená na základní a aplikovaný výzkum v oblasti fyziky. Zřizovatelem FZÚ je Akademie věd České republiky.

Současný program ústavu zahrnuje pět oblastí: fyziku elementárních částic, kondenzovaných systémů a pevných látek, optiku a fyziku plazmatu, kterým odpovídá členění do vědeckých sekcí.

Více o činnosti FZÚ ...

Středa, 25.02.2015

Laserové centrum HiLASE (projekt Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i. se sídlem v Dolních Břežanech) uspělo s návrhem strategického partnerství s renomovanou britskou výzkumnou organizací Science and Technology Facilities Council (STFC) v historicky první výzvě aktivity Teaming evropského programu Horizon 2020. V rámci České republiky budou v první fázi podpořeny jen 3 projekty. Celkově uspělo na evropské úrovni 31 ze 169 projektů.

Neděle, 25.01.2015, Ivan Pelant, Bohuslav Rezek

Dne 20. ledna 2015 byli v pražském Karolinu vyhlášeni vítězové 21. ročníku (2013-2014) soutěže o Bolzanovu cenu. Je to prestižní cena Univerzity Karlovy a uděluje se studentům za mimořádně objevné práce s vynikajícím tvůrčím obsahem a zpravidla s interdisciplinárním tematickým přesahem zpracované uchazečem v průběhu studia. Cena je udělována ve třech kategoriích: společenskovědní včetně teologických oborů, přírodovědné a lékařské.

Sobota, 03.01.2015

Po odhalení busty Václava Havla v americkém kongresu 19. 11. 2014 českou vládní a parlamentní delegací odjela část delegace do Chicaga, kde navštívila 21.11. Fermiho národní urychlovačovou laboratoř (Fermilab). Návštěvy se zúčastnili předseda Poslanecké sněmovny PČR Jan Hamáček, místopředseda Petr Gazdík a ministr kultury Daniel Herman s doprovodem. Hosty přivítalo vedení laboratoře.

Pondělí, 10.11.2014

Díky projektu GLORIA mohou uživatelé internetu vzdáleně ovládat robotické dalekohledy, provádět pozorování a získávat astronomické snímky. Projekt GLORIA je podporován programem Evropské Unie na podporu amatérských a občanských vědeckých aktivit (citizen science).

Čtvrtek, 30.10.2014

Výzkum feromagnetických polovodičů jako je (Ga,Mn)As vedl za poslední dvě desetiletí k výraznému prohloubení znalostí relativistických spinově závislých jevů v pevných látkách. Zároveň vedl k objevům nových efektů a nových principů fungování experimentálních mikro-elektronických a opto-elektronických součástek. Vědci z Fyzikálního ústavu ve spolupráci s kolegy z Karlovy Univerzity a z Velké Británie zveřejnili široké shrnutí tohoto živého oboru fyziky pevných látek

Copyright © 2008-2014, Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.