Fyzikální ústav Akademie věd ČR

Výbor pro spolupráci ČR s CERN
Centrum pro inovace a transfer technologií
extreme light infrastructure
Nové lasery pro průmysl a výzkum

Vítejte na stránkách FZÚ

Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. (FZÚ) je veřejná výzkumná instituce, zaměřená na základní a aplikovaný výzkum v oblasti fyziky. Zřizovatelem FZÚ je Akademie věd České republiky.

Současný program ústavu zahrnuje pět oblastí: fyziku elementárních částic, kondenzovaných systémů a pevných látek, optiku a fyziku plazmatu, kterým odpovídá členění do vědeckých sekcí.

Více o činnosti FZÚ ...

Pondělí, 10.11.2014

Díky projektu GLORIA mohou uživatelé internetu vzdáleně ovládat robotické dalekohledy, provádět pozorování a získávat astronomické snímky. Projekt GLORIA je podporován programem Evropské Unie na podporu amatérských a občanských vědeckých aktivit (citizen science).

Čtvrtek, 30.10.2014

Výzkum feromagnetických polovodičů jako je (Ga,Mn)As vedl za poslední dvě desetiletí k výraznému prohloubení znalostí relativistických spinově závislých jevů v pevných látkách. Zároveň vedl k objevům nových efektů a nových principů fungování experimentálních mikro-elektronických a opto-elektronických součástek. Vědci z Fyzikálního ústavu ve spolupráci s kolegy z Karlovy Univerzity a z Velké Británie zveřejnili široké shrnutí tohoto živého oboru fyziky pevných látek

Pondělí, 13.10.2014, Alice Hospodková

K udělení letošní Nobelovy ceny za fyziku

Královská švédská akademie věd oznámila, že letošní Nobelovu cenu za fyziku získali tři japonští vědci Isamu Akasaki, Hiroši Amano a Šudži Nakamura za vývoj modrých světelných diod na bázi GaN (nitridu gallia) umožňujících vytvoření nového ekologického světelného zdroje. Letos tedy byla Nobelova cena udělena za objev, jehož výsledky každý den využíváme, aniž bychom si toho možná byli bezprostředně vědomi, například na displejích mobilních telefonů nebo plochých monitorech počítačů a notebooků nebo v DVD přehrávačích využívajících Blue-ray technologii.

Pondělí, 29.09.2014

24. září 2014 bylo v Dolních Břežanech za účasti mnoha významných hostů a zástupců médií slavnostně otevřeno nové pracoviště Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i. - laserové centrum HiLASE. Při slavnostním křtu základního kamene budovy krátce promluvili čestní hosté – předseda AV ČR Prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., kardinál Dominik Duka, náměstkyně ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR Petra Bartáková, MSc. a náměstek ministra průmyslu a obchodu ČR JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D.

Pondělí, 22.09.2014

Tomáš Jungwirth z Fyzikálního ústavu AV ČR byl v tomto roce zvolen členem Evropské akademie (Academia Europaea). Tato prestižní instituce byla založena v roce 1988 jako mezinárodní nevládní sdružení evropských vědců a vzdělanců, kteří představují absolutní špičku ve svém oboru. Mezi jejími deklarovanými cíli je usilovat o co nejvyšší úroveň evropské vědy, výzkumu a vzdělání, přispívat k hlubšímu společenskému uznání jejich hodnot a napomáhat lepšímu pochopení toho, jaký prospěch přináší společnosti vzdělání a vědomosti a jak zlepšují kvalitu života.

Copyright © 2008-2014, Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.