Fyzikální ústav Akademie věd ČR

Akademie věd České republiky
Organizační schéma FZÚ

Projekty operačních programů

FZÚ v médiích

Magazín České noviny, 23.9.2014.

Silnější lasery nové generace...

Česká televize Déčko, pořad "Lovci záhad", 23.9.2014.

Reportáž...

NOVINKY.CZ, 22.9.2014.

V Dolních Břežanech vyrostlo unikátní...

Český rozhlas Studio Leonardo, 12.9.2014.

Současné kosmologické...

Vítejte na stránkách FZÚ

Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. (FZÚ) je veřejná výzkumná instituce, zaměřená na základní a aplikovaný výzkum v oblasti fyziky. Zřizovatelem FZÚ je Akademie věd České republiky.

Současný program ústavu zahrnuje pět oblastí: fyziku elementárních částic, kondenzovaných systémů a pevných látek, optiku a fyziku plazmatu, kterým odpovídá členění do vědeckých sekcí.

Více o činnosti FZÚ ...

Pondělí, 29.09.2014

24. září 2014 bylo v Dolních Břežanech za účasti mnoha významných hostů a zástupců médií slavnostně otevřeno nové pracoviště Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i. - laserové centrum HiLASE. Při slavnostním křtu základního kamene budovy krátce promluvili čestní hosté – předseda AV ČR Prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., kardinál Dominik Duka, náměstkyně ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR Petra Bartáková, MSc. a náměstek ministra průmyslu a obchodu ČR JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D.

Pondělí, 22.09.2014

Tomáš Jungwirth z Fyzikálního ústavu AV ČR byl v tomto roce zvolen členem Evropské akademie (Academia Europaea). Tato prestižní instituce byla založena v roce 1988 jako mezinárodní nevládní sdružení evropských vědců a vzdělanců, kteří představují absolutní špičku ve svém oboru. Mezi jejími deklarovanými cíli je usilovat o co nejvyšší úroveň evropské vědy, výzkumu a vzdělání, přispívat k hlubšímu společenskému uznání jejich hodnot a napomáhat lepšímu pochopení toho, jaký prospěch přináší společnosti vzdělání a vědomosti a jak zlepšují kvalitu života.

Čtvrtek, 04.09.2014, K. Závěta

Dlouholetý zaměstnanec Fyzikálního ústavu AV ČR a odborník v oboru mangetických tenkých vrstev RNDr. Vladimír Kamberský, CSc. zemřel 18. srpna 2014.

Vladimír Kamberský se narodil 11. 4. 1935. Na MFF UK absolvoval v roce 1958, ale do Fyzikálního ústavu ČSAV přišel ještě skoro o dva roky dříve. Přilákali ho sem starší kolegové, tehdejší aspiranti, s nimiž se seznámil na společné vojenské přípravě. Nejprve se s jedním z nich, svým dlouholetým rádcem a vedoucím Zdeňkem Málkem věnoval přípravě a studiu vlastností tenkých feromagnetických vrstev včetně jejich magnetické doménové struktury.

Úterý, 19.08.2014

Dnešní informační technologie jsou založeny buď na náboji nebo spinu elektronu. Polovodičové mikroprocesory jsou typickým příkladem široké škály součástek založených na náboji. Využívají možnost nabízenou polovodiči, kterou je snadné elektrické ovládání a detekce jejich nábojového stavu reprezentujícího nuly nebo jedničky. Součástky založené na spinu pracují na zcela jiném principu. V některých materiálech, např. v železe, se spiny elektronů spontánně orientují jedním směrem, což způsobuje magnetizmus.

Úterý, 19.08.2014

Během plenárního zasedání 16. mezinárodní konference LASER OPTICS 2014, konané v Petrohradu v Rusku ve dnech 30. června – 4. července 2014 se uskutečnil slavnostní ceremoniál, při kterém byla Ing. Jarmile Kodymové, CSc. ze sekce výkonových systémů FZÚ předána čestná oborová medaile A. A. Lebeděva od Optické společnosti D. S. Rožděstvenského. Medaili převzala spolu s doprovodným diplomem jako ocenění ruských kolegů jejího přínosu k laserové vědě a inženýrství, a za příspěvek ke vzájemné výměně vědeckých informací a k popularizaci laserové vědy.

Copyright © 2008-2014, Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.