Fyzikální ústav Akademie věd ČR

Události

Konference
Dušek, Palatinus, Correa, Jarý, Knížek, Rohlíček, Plášil, Eigner, Hybler
22/10/2014 - 10:00
Workshop
V. Petříček, M. Dušek
27/11/2014 - 09:00
Workshop
Václav Petříček, Ondřej Šipr, Michal Dušek, Branton J. Campbell (Brigham)
01/12/2014 - 09:00

Výbor pro spolupráci ČR s CERN
Centrum pro inovace a transfer technologií
extreme light infrastructure
Nové lasery pro průmysl a výzkum

Vítejte na stránkách FZÚ

Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. (FZÚ) je veřejná výzkumná instituce, zaměřená na základní a aplikovaný výzkum v oblasti fyziky. Zřizovatelem FZÚ je Akademie věd České republiky.

Současný program ústavu zahrnuje pět oblastí: fyziku elementárních částic, kondenzovaných systémů a pevných látek, optiku a fyziku plazmatu, kterým odpovídá členění do vědeckých sekcí.

Více o činnosti FZÚ ...

Pondělí, 13.10.2014, Alice Hospodková

K udělení letošní Nobelovy ceny za fyziku

Královská švédská akademie věd oznámila, že letošní Nobelovu cenu za fyziku získali tři japonští vědci Isamu Akasaki, Hiroši Amano a Šudži Nakamura za vývoj modrých světelných diod na bázi GaN (nitridu galia) umožňujících vytvoření nového ekologického světelného zdroje. Letos tedy byla Nobelova cena udělena za objev, jehož výsledky každý den využíváme, aniž bychom si toho možná byli bezprostředně vědomi, například na displejích mobilních telefonů nebo plochých monitorech počítačů a notebooků nebo v DVD přehrávačích využívajících Blue-ray technologii.

Pondělí, 29.09.2014

24. září 2014 bylo v Dolních Břežanech za účasti mnoha významných hostů a zástupců médií slavnostně otevřeno nové pracoviště Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i. - laserové centrum HiLASE. Při slavnostním křtu základního kamene budovy krátce promluvili čestní hosté – předseda AV ČR Prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., kardinál Dominik Duka, náměstkyně ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR Petra Bartáková, MSc. a náměstek ministra průmyslu a obchodu ČR JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D.

Pondělí, 22.09.2014

Tomáš Jungwirth z Fyzikálního ústavu AV ČR byl v tomto roce zvolen členem Evropské akademie (Academia Europaea). Tato prestižní instituce byla založena v roce 1988 jako mezinárodní nevládní sdružení evropských vědců a vzdělanců, kteří představují absolutní špičku ve svém oboru. Mezi jejími deklarovanými cíli je usilovat o co nejvyšší úroveň evropské vědy, výzkumu a vzdělání, přispívat k hlubšímu společenskému uznání jejich hodnot a napomáhat lepšímu pochopení toho, jaký prospěch přináší společnosti vzdělání a vědomosti a jak zlepšují kvalitu života.

Čtvrtek, 04.09.2014, K. Závěta

Dlouholetý zaměstnanec Fyzikálního ústavu AV ČR a odborník v oboru mangetických tenkých vrstev RNDr. Vladimír Kamberský, CSc. zemřel 18. srpna 2014.

Vladimír Kamberský se narodil 11. 4. 1935. Na MFF UK absolvoval v roce 1958, ale do Fyzikálního ústavu ČSAV přišel ještě skoro o dva roky dříve. Přilákali ho sem starší kolegové, tehdejší aspiranti, s nimiž se seznámil na společné vojenské přípravě. Nejprve se s jedním z nich, svým dlouholetým rádcem a vedoucím Zdeňkem Málkem věnoval přípravě a studiu vlastností tenkých feromagnetických vrstev včetně jejich magnetické doménové struktury.

Úterý, 19.08.2014

Dnešní informační technologie jsou založeny buď na náboji nebo spinu elektronu. Polovodičové mikroprocesory jsou typickým příkladem široké škály součástek založených na náboji. Využívají možnost nabízenou polovodiči, kterou je snadné elektrické ovládání a detekce jejich nábojového stavu reprezentujícího nuly nebo jedničky. Součástky založené na spinu pracují na zcela jiném principu. V některých materiálech, např. v železe, se spiny elektronů spontánně orientují jedním směrem, což způsobuje magnetizmus.

Copyright © 2008-2014, Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.