2013/11/07 19:45-22:15UT
Místo: Říčany
Počasí: Středně silný opar, ze začátku pozorování jasno, ale na konci se ale téměř úplně zatáhlo.
Montáž: Zeiss T-Mount
Komentář: Zeiss Baader zenitový hranol

SkyWatcher ED100 (100/900mm)
ATC40: ATC K40, f=40mm, (23x, 1.9°)
O-25: Zeiss O-25, f=25mm, (36x, 69')
TMB16: TMB Supermonocentric 16, f=16mm, (56x, 33')
Del10: TeleVue Delos 10, f=10mm, (90x, 49')
XF8.5: Pentax XF8.5, f=8.5mm, (106x, 34')
TMB7: TMB Supermonocentric 7, f=7mm, (129x, 14')
TMB16+TV2.5x: TMB Supermonocentric 16 + Powermate 2.5x, f=6.4mm, (141x, 13')
HC-6: Kassai HC Ortho 6, f=6mm, (150x, 17')
TMB16+TV2.5x+ATC1.5x: TMB Mono 16 + TV 2.5x + ATC 1.5x, f=4.27mm, (211x, 8.7')
XF8.5+TV2.5x: Pentax XF8.5 + Powermate 2.5x, f=3.4mm, (265x, 13')
HC-6+TV2.5x: Kassai HC Ortho 6 + TeleVue Powermate 2.5x, f=2.4mm, (375x, 6.7')
HC-6+TV2.5x+ATC1.5x: Kassai HC Ortho 6 + TV 2.5x + ATC 1.5x, f=1.6mm, (563x, 4.5')

Per
NGC 1624 - Otevřená hv. s mlh.
23x (ATC40): podezřelý, zřetelně mlhavý kruhový shluk kolem hvězdy asi 11.-12. magnitudy.
36x (O-25): mnohem zřetelnější, většinu času se zdá kruhová se středně silnou centrální kondenzací kolem zřetelné centrální hvězdy. Ale občas mi tam bočním pohledem problikne nějaká jasnější struktura protažená při PA~60°. Severní polovina mlhoviny se zdála být trochu jasnější a zřetelnější.
56x (TMB16): pěkně zřetelná. V okolí vylezou dvě další slabší hvězdičky, je tam několik mlhavých shluků, ty se později při větším zvětšení ukážou býti slabými hvězdami. Průměr asi 4'. Viz. nákres.
90x (Del10): velmi komlpexní vzhled s několika zjasněními, ty se později ukáží býti slabými hvězdami. Viz. nákres.
150x (HC-6): mlhavé zhustky začínají vypadat jako slabé hvězdičky. V těsném okolí centrální hvězdy jsem jich napočítal 6 (včetně centrální hvězdy). Myslím, že to už začíná vylézat hvězdokupa.
265x (XF8.5+TV2.5x): ano jsou to hvězdy.
56x (TMB16), 90x (Del10), 150x (HC-6), 265x (XF8.5+TV2.5x):Per
Berkeley 67 - Otevřená hv.
23x (ATC40): nic.
36x (O-25), 56x (TMB16): stále nic. Možná náznak velmi slabého obláčku, ale bylo to za hranou pozorovatelnosti a detekovatelnosti.

Aur
NGC 1724 - Otevřená hv.
36x (O-25): podezřelá mlhavá hvězda, možná dvojhvězda.
90x (Del10): jsou tam jen 3 zřetelné hvězdy do mrňavého trojúhelníku se slabým mlhavým pozadím. Možná tam je ještě jedna slabá hvězda.
129x (TMB7): jsou tam stále jen 3 zřetelné hvězdy do protaženého trojúhelníku. Nic dalšího tam nevylézá. Zabírá asi desetinu zorného pole, tj. asi 1.5'.

Aur
NGC 1798 - Otevřená hv.
36x (O-25): v daném místě jen slabá hvězda, která se možná chvílemi vypadá jako kruhová ploška. Ale to je asi jen klam.
56x (TMB16): chvílemi tam skutečně problikává droboulinká skvrnka (desetina zorného pole, tj. asi 3'-3.5'). Ona slabá hvězda, která šla vidět při menším zvětšení, je zřetelně mimo onen shluk. Nachází se na jeho západním (WWN) okraji.
90x (Del10): shluk je stále těžká duchařina na hranici detekovatelnosti, ale není o něm pochyb. Zdá se mi, že v něm problikují 1-2 velmi slané hvězdy.

Cet
NGC 1068 (M77) - Galaxie
23x (ATC40): podezřelá mlhavá dvojhvězda.
56x (TMB16): jasné stelární jádro, kolem jasné centrální mírně protažená ploška a kolem pak oválné slabé halo při PA~70°. Náznak příčcky, hlavně za severní strany, viz. nákres. Blízká hvězda leží na okraji galaxie, východně (ESE) od jádra.
90x (Del10): jeden výběžek od jádra severo-východním směrem a pak mnohem slabší náznak dalšího v západním směru.
150x (HC-6): náznak spirálního ramene ve směru ENE tam stále je. Jihozápadní část hala se zdá být jasnější.
265x (XF8.5+TV2.5x): těžko říct, ale nějaký výběžek z jasného jádra tam v ENE směru opravdu problikává.
56x (TMB16), 90x (Del10), 150x (HC-6), 265x (XF8.5+TV2.5x):Cet
NGC 1055 - Galaxie
23x (ATC40): tušitelná drobná mlhavá téměř stelární skvrnka.
90x (Del10): těžko říct, co jsem viděl při 23x. Je tam hvězda asi 11. magnitudy. Možná je trochu mlhavá, ale moc to dojem galaxie nevýtváří.
56x (TMB16): ona hvězda je trochu mlhavá, ale nedokážu říct, jestli je to ono.

Tau
IC 349 - Mlhovina
106x (XF8.5), 265x (XF8.5+TV2.5x), 141x (TMB16+TV2.5x), 265x (XF8.5+TV2.5x), 211x (TMB16+TV2.5x+ATC1.5x), 375x (HC-6+TV2.5x), 562x (HC-6+TV2.5x+ATC1.5x): nic

Ori
NGC 2169 - Otevřená hv.
23x (ATC40): jasná skupinka. Dvojitá. Číslice 3 je zřetelná, číslice 7 ne, místo ní je tam jen čárka.
56x (TMB16): pěkný barevný kontrast mezi jasnějšími členy. Většina hvězd je domodra, ale nejjasnější hvězda (STF848) je žlutavá. Dvě blízké hvězdy na severním okraji číslice jsou dooranžova (ta jižnější) a načervenalá (ta severnější). Dvojhvězda Σ848 lze tušit, vypadá jako protažená čárka.
150x (HC-6): číslice 37 krásně vyleze. Dvojhvězda Σ848 krásně rozličena (PA~110°).Ori
NGC 2194 - Otevřená hv.
36x (O-25): slabý mlhavý shluk o průměru asi osminy zorného pole (8-9'). Problikuje v ní několik slabých hvězd.
56x (TMB16): průměr asi čtvrtina zorného pole (8'). Velmi hustá a bohatá. Tečkovaný mlhavý oblak, který se bočním pohledem rozpadá na desítky hvězd. Docela pěkná.
90x (Del10): hvězdokupa je už příliš subtilní a slabá.

Ori
SkiffJ0614.8+1252 - Otevřená hv.
36x (O-25), 56x (TMB16): nic.
90x (Del10): skupina 3-4 slabých hvězd. trochu mlhavá, protažená severojižním směrem. Jak jsem pak dle popisku doma zjistil, bylo to ono.

Ori
SkiffJ0619.3+1832 - Otevřená hv.
23x (ATC40): zřetelný zhustek středně slabých hvězd (10. mag a slabší), který vylézá bočním pohledem docela pěkně nad okolní hvězdné pozadí. Tvar trojúhelníka protaženého přibližně severo-jižním směrem o průměru asi pětiny zorného pole (20-25'). Přímým pohledem je k vidění asi 10 hvězd, bočním asi 20. Dokonce tam je na malém kousku vidět i mlhavé pozadí.

Ori
NGC 2163 - Mlhovina
90x (Del10): mlhavá hvězdička asi 11. magnitudy s malým kruhovým mlhavým halem. Bočním pohledem jde poznat, že severní část je jasnější, vypadá skutečně trochu jako ohon komety. Je to ale těžká duchařina.
106x (XF8.5): protažení je asi nejzřetelnější. Stále je to ale těžká duchařina. PA~20°.
265x (XF8.5+TV2.5x): mlhovina prakticky zanikla, jde vidět jen stelární jádro.
129x (TMB7): ze severní strany tam občas blikne onen kometární ohon. Z jižní strany ne.Generated by make_html on Sep 17, 2021 at 09:49:09 CET