2013/08/14 19:40-22:30UT
Místo: Říčany
Počasí: Velmi slušná obloha a dobrá transparentnost. Jen jemný zákal. Ke konci pozorování začaly přecházet malé rychlé mraky.
Seeing: Excelentní, Pick63: 10/10.
Komentář: Zeiss Baader zenitový hranol

Zeiss Telementor (63/840mm)
ATC40: ATC K40, f=40mm, (21x, 2°)
Pan19: Panoptic 19, f=19mm, (44x, 87')
TMB16: TMB Supermonocentric 16, f=16mm, (53x, 35')
XF12: Pentax XF12, f=12mm, (70x, 52')
BGO9: Baader Genuine Ortho 9, f=9mm, (93x, 27')
TMB7: TMB Supermonocentric 7, f=7mm, (120x, 15')
HC-6: Kassai HC Ortho 6, f=6mm, (140x, 18')
XF12+TV2.5x: Pentax XF12 + Powermate 2.5x, f=4.8mm, (175x, 21')
BGO9+TV2.5x: Baader Genuine Ortho 9 + Powermate 2.5x, f=3.6mm, (233x, 11')
HC-6+TV2.5x: Kassai HC Ortho 6 + TeleVue Powermate 2.5x, f=2.4mm, (350x, 7.2')

Her
ρ Her - Dvojhvězda
44x (Pan19): krásné dvě bílé jehličky oddělené miniaturní temnou mezírkou.

Cyg
δ Cyg - Dvojhvězda
120x (TMB7), 140x (HC-6): viditelná jen jako souvislý výrazný oblouček v prvním difrakčním kroužku při PA~240°, délky asi 1/8 kruhu.
131x (TMB16+TV2.5x): asi nejlepší pohled. První difrakční kroužek je trochu méně výrazný a tak ono zjasnění vyleze mnohem líp. Zdá se mi dokonce, že je uprostřed tohoto obloučku i nějaké to zjasnění.

Cyg
μ Cyg - Dvojhvězda
131x (TMB16+TV2.5x): zřetelný přívěšek, či malý výběžek při PA~340°. Obraz se ani nehne, to jsem ještě neviděl. Hlavní složka je mírně dooranžova.
140x (HC-6): přívěšek je ještě zřetelnější. Krása.

Del
NGC 6905 - Planetární mlh.
21x (ATC40): v daném místě podezřelá mlhavá hvězda. Vypadá jako velmi kompaktní kulová hvězdokupa se silným stelárním centrálním zjasnění.
44x (Pan19): bočním pohledem už vypadá jako mlhavá dvojhvězda při PA~180°. Střed mlhoviny je při jasnější složce na jihu.
53x (TMB16): úplně jiný objekt, najednou vše prokouklo. Ona jižní složka je už teď zřetelná mlhavá kruhová ploška. Přibyla tam další hvězda na východě.
70x (XF12): přbyla tam další hvězda na severo-východním okraji mlhoviny. Zajímavé je, že těch největších zvětšeních jsem ji přehlédnul. Dle CdC má visuální jasnost V=12.74.
93x (BGO9): mlhovina se jeví protáhlá v severo-jižním směru (PA~0°). Ale to může být jen optický klam. Ona blízká jasná hvězda na severu může bočním pohledem opticky mlhovinu protahovat.
120x (TMB7): chvílemi tam bočním pohledem blikne docela velká ploška. Na jihu je další slabá hvězda. Zdá se, že planetární mlhovina vyplňuje téměř celý prostor mezi onou slabou hvězdou na jihu a jasnou hvězdou na severu. Opět se zdá protáhá v severo-jižním směru.
140x (HC-6), 175x (XF12+TV2.5x): v HC-6 tam opět problikuje na jihu ona slabá hvězda, kterou jsem zaznamenal v TMB7, ale ne v XF12+TV2.5x. Vzniká taky trochu dojem prstýnku. Velmi hezká, viz. nákres


233x (BGO9+TV2.5x): nic dalšího jsem nevykoukal. Mlhovina je už slabá.

Vul
NGC 6802 - Otevřená hv.
44x (Pan19): koncentrovaným bočním pohledem tam chvílemi vyleze velmi slabá, mírně protáhlá mlhavá ploška velikosti asi 1/4 dvou jasnějších hvězd na sveru. Délka plošky je tedy asi 2-3'. Protažená severo-jižním směrem. Je to určitě ono.
53x (TMB16): asi tak stejně zřetelná jako v Pan19. Stále jen drobná mlhavá ploška. Zdá se mi uzší, poměr stran tak 1:2. Možná tam problikuje nějaké stelární zjasnění, ale těžko říct.
70x (XF12): stále velmi těžká duchařina. Nic stelárního tam při větším zvětšení nevylezlo.

Sge
Roslund 3 - Otevřená hv.
44x (Pan19): při zametání jsem náhodou narazil na podezřelou mlhavou skupinku několika hvězd. Po chvíli jsem ji identifikoval jako Roslund 3.

Sge
Sh 2-82 - Mlhovina
44x (Pan19), 53x (TMB16): nic. V daném místě je jen slabá hvězda. Kolem je možná mlhavo, ale ne nijak výrazně větší než u jiných hvězd v okolí.

Vul
NGC 6853 (M27) - Planetární mlh.
44x (Pan19): náhodou jsem na ni narazil. Byla velmi sytá a krásná. Ohryzek byl velmi jasný a zřetelné byly i slabé laloky, které doplňovaly ohryzek do oválku.

Sge
Sh 2-84 - Mlhovina
44x (Pan19), 53x (TMB16), 70x (XF12): nic.

Cas
NGC 663 - Otevřená hv.
21x (ATC40): náhodou jsem na tuhle nádhernou, bohatou a nápadnou otevřenou hvězdokupu narazil. Délka asi 1/8-1/6 ZP, tj. 15-20'. Protažená NWN směrem.

Cas
NGC 659 - Otevřená hv.
21x (ATC40): v U2000.0 jsem při identifikaci NGC663 zjistil, že má být v zorném poli ještě jedna otevřená hvězdokupa - NGC659. V malém zvětšení vypadala jako drobná mlhavá skvrnka se stelární centrální kondenzací.

Cas
NGC 743 - Otevřená hv.
21x (ATC40): drobný, ale zřetelný trojúhelník asi 10 středně jasných hvězd. Bočním pohledem pěkně vyleze nad okolí.

Cas
NGC 433 - Otevřená hv.
21x (ATC40): podezřelá mlhavá koulička na jid od jasnější hvězdy (ta je zakreslena v U2000.0).
53x (TMB16): je tam drobný řetízek 3 jasnějších hvězd (dvě z nich jsou blíž sobě a vypadají jako dvojhvězda). Řetízek ukazuje na jasnou hvězdu na severu. V okolí je ještě několik slabých hvězd. Moc to hvězdokupu nepřipomíná, spíš nějaký náhodný zkustek.

Cas
IC 59, IC 63
21x (ATC40), 53x (TMB16): nic.

Cas
vdB 1 - Mlhovina
70x (XF12): myslím, že to je ono. Nějaké mlhavo kolem trojice jasných hvězd tam je. Zdá se, že je trochu intenzivnější než hala kolem okolní stejně jasných hvězd. Stále ale může jít jen o iluzi vyvolanou blízkostí 3 jasnějších hvězd.
93x (BGO9): asi ne. Hala kolem okolních hvězd se zdají ve větším zvětšení přibližně stejně velká.

And
NGC 7640 - Galaxie
44x (Pan19), 53x (TMB16), 70x (XF12): nic, i když jsem ztrávil docela dost času hledáním. Během pozorování, ale už začala daným místem procházet rychle se měnící oblačnost.

And
NGC 7662 - Planetární mlh.
70x (XF12): zřetelná jasná kulička. Zdá se mírně protažená v NE-SW směru. Mírný náznak centrálního ztmavení. Žádného výraznějšího zabarvení jsem si nevšinul.
120x (TMB7): prstýnek se zdá být zřetelnější. Stále však jde spíš jen tušit.
140x (HC-6): centrální ztmavení je už teď jasně zřetelní. Bočním pohledem je prstýnek stále velmi intenzivní. Objevují se v něm náznaky nepravidelností.
175x (XF12+TV2.5x): mírné protažení při PA~45° je zřejmé. Na jiho-západním konci se zdá být v prstýnku zjasnění. Nějaký výběžek/zjasnění je i na protilehlé severo-východné straně. Viz. nákres.


350x (HC-6+TV2.5x): naprostá bomba. V centrálním jasném prstýnku vylezly další podrobnosti. Na severo-západní straně je prstýnek trochu slabší a jakoby rozmazanější. Zdá se, že je tam nějaký lalok vystupující směrem ven. Na opačně straně jiho-východní straně prstýnku je také náznak menšího laloku. Jinak v samotná jasnější část prstýnku získává trochu hranateý obdélníkový tvar. Je tam jedno výraznější zjasnění na severním konci (pak se prstýnek směrem na západ ztrácí), další zjasnění je ve východním vrcholu obdélníka a další, trochu hůře viditelné, je již zníměné zjasnění na jiho-západním konci. Viz. nákres.Generated by make_html on Sep 25, 2020 at 10:51:44 CET