background image
Logo Fyzikalniho Ustavu AV CR

RNDr. Hana Turčičová, CSc.

(Urbánková)

Česká verze
Affiliation Department of Diode-pumped Lasers
Institute of Physics of the Academy of Sciences
of the Czech Republic
Address Na Slovance 2
182 21 Praha 8
Phone (+420) 314 00 77 21
(+420) 2 6605 2725
E-mail turcic@fzu.cz