english   english
Úvod Výzkum Publikace
Hobby stránka Mimofyzikální výzkum O mně O těchto stránkách

Mimofyzikální vědecká činnost

Renesanční osobnosti prosluly mimo jiné neobyčejnou šíří svého umělecko-vědeckého záběru. A byť mi do formátu Leonarda da Vinciho či Erassma Rotterdamského ten pověstný chloupek dosud schází, cítím, že nadešel čas, abych lidstvu přispěl i jinak než jako "pouhý" fyzik. Tato stránka je proto věnována prezentaci výsledků mého vědeckého bádání mimo oblast fyziky.

Než budete pokračovat, přečtěte si prosím:

Prohlášení o autorských právech:
Veškrerý materiáln uveřejněný na této stránce podléhá Všeobecné veřejné licenci GNU. Jakéhokoliv použití publikovaných textů a nepřírodních zákonů musí splňovat podmínky oné licence.

Prohlášení o neodpovědnosti:
Jako žádný z výrobců softwaru, ani já naprosto za nic nenesu odpovědnost. Jmenovitě si dovoluji upozornit, že dle pravomocného rozsudku soudu ve věci bývalého sekretáře ODS Libora Nováka není v České republice nikdo, a tedy ani já, odpovědný za to, co podepíše.

Tak a teď už pojďme rovnou na věc - zde to máme:

Jo - ještě bych měl zmínit, že kromě zde uvedených témat se intenzívně věnuji religionistické analýze Harryho Pottera. Jde o rozsáhlý vědecký projekt, jemuž se věnuji amatérsky. To "amatérsky" zde znamená pouze to, že za to nepobírám peníze, ne že by to nemělo profesionální úroveň. (Jakékoliv příspěvky jsou pochopitelně vítány. I kdyby šlo o pouhé tisíce.)

Pedagogika

(Šiprův) psycho-pedagogický zákon:
Nikdo si neví rady s vlastními dětmi. Ale každý moc dobře ví, co přesně potřebují děti těch druhých. (Zpravidla je to pár facek.)

(Šiprův) zákon věčně nespokojeného rodiče:
Nezávisle na tom, jaké děti jsou či co dělají, rodiče jsou s nimi vždy nespokojeni. Je dítě klidné povahy? "Když on se nikdy kvůli ničemu nerozčílí, musí mít nějaké slabé sebevědomí..." Je dcera jedničkářka a premiantkou třídy? "Já fakt má strach, že se nenaučí normálně žít, ani žádnej kluk jí nebude dost dobrej..." Je syn oblíbený, s každým vyjde, má spoustu přátel? "Jeho prostě nezajímá nic jiného než kecat s kamarádama!"

Zpět na úvodní seznam.

Formální logika:

(Šiprovo) porušení zákona vyloučeného třetího ve vánočních koledách:
Lidé vyskytující se v českých vánočních koledách patří výhradně do jednoho ze dvou druhů. Za prvé může jít o lidi poměrně movité, kteří něco mají a o toto něco se hodlají podělit s Ježíškem. Tu druhou kategorii tvoří lidé, kteří jsou chudí, nic nemají, avšak jsou hudebně nadaní a jdou Ježíškovi zahrát či zazpívat. (Typickou ukázku tohoto třídění najdeme například v koledě Jak jsi krásné.) Co koledy naprosto nepřipouštějí je existence lidí, kteří jsou chudí a současně nemají vůbec žádný hudební talent.
Prastarý logický zákon vyloučeného třetího (buď zpívat umím nebo neumím) je je zde zjevně porušen!

Zpět na úvodní seznam.

Psychologie

(Šiprův) zákon úchylnosti psychologů:
Znáte to klišé z dívčích románků: Ona něžná, citově založená, zranitelná, toužící po velké lásce - on chladný počtář a matematik, věřící jen tomu, co se dá vyjádřit číslem či popsat rovnicí. "Místo lidí vidí čísla." Působivé, leč falešné.
Ano, matematik skutečně většinu času stráví s čísly. Ty se ovšem od lidí liší tak podstatným způsobem, že si je s lidma nemůže splést ani náhodou a matematikův vztah k lidem tudíž jeho profesí deformován není a být ani nemůže (neboť co je například Cantorovo diskontinuum či Dirichletova funkce proti takové tchýni...).
Profesionálně deformován bude ve vztahu k lidem mnohem spíše takový psycholog, který se pořád v práci zabývá lidmi zprava-zleva a už o nich neumí přemýšlet v jiných kategoriích nežli "fóbie", "sublimace" a "obscese".

Zpět na úvodní seznam.

Religionistika:

(Šiprův) feministický paradox:
Odevšad se ozývají hlasy, že ženy jsou (přinejmenším v katolické) církvi diskriminovány, že církev je ženám nepřátelská a že nezbytné učinit církev ženám přátelštější. Ovšem zběžný pohled do kostelních lavic při bohoslužbě odhalí, že převážnou většinu účastníků tvoří ženy, že ženy početně převyšují muže při jákékoliv náboženské akci (poutě, rekolekce) a že se naopak zdá, že téměř vše co církev dělá, vyhovuje ženám evidentně více než mužům.
Čili věci se mají právě naopak: Navzdory populárnímu klišé, církev je příliš orientovaná na ženy a nepřátelská mužům!

Zpět na úvodní seznam.

Sociologie:

(Šiprův) zákon nesymetrické stupiditní reflektivity:
Myslíš-li si o někom, že je blbec, potom si věz, že on si nepochybně myslí totéž o tobě. Ovšem považuješ-li někoho za chytrého, potom on tě přesto může - byť nemusí - považovat za vola.
Praktický důsledek: Je lépe považovat ostatní lidi za blbce, protože jen tak máte zaručeno, že někoho nehodnotíte výše než on vás.

(Šiprův) zákon nerovného dialogu:
Čas od času zaplaví intelektuální koutky našeho tisku úvahy o tom, jak vést dialog, proč vést dialog, s kým vést dialog a také ovšem s kým nevést dialog. Přitom všichni ti guruové tolerance a plurality se shodují v tom, že s "netoleratními" lidmi (rozuměj - s lidmi kteří nedosahují naší intelektuální úrovně) se dialog vést nedá. Já tvrdím, že je tomu právě naopak: Dialog se dá vést jedině s blbcem! A sice proto, že jinak by vůbec nešlo o dialog.
Každý totiž rozdělujeme lidi na "chytré" a na "blbé", s tím že chytří jsou ti, co uvažují zhruba stejným způsobem jako my, a blbí jsou všichni ostatní. Tedy vedeme-li "dialog" s těmi "chytrými", je to vlastně jen takové poplácávání se po zádech a vzájemné ujišťování se o tom, jací jsme borci (a hlavně jak jsme tolerantní - bodejť by ne, když si všichni myslíme v podstatě to samé). O skutečném dialogu lze hovořit teprve od chvíle, kdy se bavím s člověkem podstatně odlišných názorů než jaké mám já - a takového člověka ovšem zákonitě považuji za blba.

(Šiprův) zákon selhavšího humanismu:
Jednou z neochvějných pravd posledních (minimálně) třiceti let je, že "technika" selhala a zavedla nás do slepé uličky: Hrozba jaderné války, zničené životní prostředí, rostoucí sociální nerovnost, šíření toxikomanie a kdovícovásještěnapadá. To je prý dědictví techniky.
Jako většina toho, co říkají intelektuálové, je i tohle ovšem kravina. O jakémpak selhání techniky se dá hovořit, když ta bomba přece skutečně bouchla? Přesně tak, jak výpočty těch "selhavších" techniků ukázaly! Jo kdyby atomová bomba nevybuchla, transistorové rádio nehrálo či auta nejezdila - v tom případě by skutečně šlo o selhání techniky. Jenže ona ta technika funguje, tak je to! A že s tím lidi neumějí zacházet, že se chovají jako hovada a že používají správné nástroje k nesprávným věcem, to přece není selhání techniky - to je naopak selhání filosofie a kultury!
Nenadávejme technikům, na vině je selhání humanitních oborů!

(Šiprův) zákon mužsko-ženské asymetrie:
Ženy mají děti. Muži mají závazky. (Nevěříte-li, pročtěte si kteroukoliv inzertní rubriku "seznámení".)

Zpět na úvodní seznam.

Literární historie:

(Šiprův) zákon Old Shaterhandova oblbovacího účinku:
Četli jste někdy něco od Karla Maye? Pak jste si museli všimnout, že Old Shaterhand má destruktivní účinek na inteligenci lidí, kteří jsou s ním v jedné společnosti.
Vezměme si všechny ty slavné westmany jako Sam Hawkins, Tlustý Jimmy, Dlouhý Davy, Hobble Frank, Dick Hamerdull, Pitt Holbers: jsou úžasní, skvělí a prozíraví, přechytračí a/nebo přemohou všechny darebáky, vyrovnají se s každou situací, blahosklonně poučují nezkušené - prostě supermani. Ovšem - jen dokud se s nim nepřipojí Old Shaterhand. Ve společnosti Old Shaterhanda tihle správní westmani začnou vršit jednu greenhornovskou chybu za druhou, a to do té míry, že celá skupina je zajata bandity nebo Indiány. Což je na druhou stranu dobře, protože jen díky tomu potom dostanou Old Shaterhand s Vinnetouem příležitost demonstrovat své schopnosti unikat ze zajetí a brát přitom s sebou i všechny své společníky. (O koních a medicínách nepřátelského náčelníka nehovoře.)

Zpět na úvodní seznam.

Politologie:

(Šiprův) zákon politicky korektní chyby:
Každému politikovi je dříve či později položena všetečným novinářem otázka, zda někdy udělal nějakou chybu. Odpovědět je třeba tak, aby na jedné straně nevzniknul dojem, že dotyčný politik je arogantní a nikdy chybu nepřizná, na druhé straně ale nesmí být ani vyvolán dojem, že náš superman snad (probůh!) dělá chyby jako kdejaký obyčejný smrtelník. Vše se vyřeší přiznáním politicky korektní chyby: "Příliš jsem věřil lidem!" Případně "málo rázně jsem zasáhnul" (rozuměj proti svým protivníkům). Vyjádřeno otevřenou řečí: "Mylně jsem se domníval, že ti ostatní jsou stejně čestní, poctiví a féroví jako já."

Zpět na úvodní seznam.

Ekonomie:

(Šiprův) zákon o samopraní špinavých peněz časem:
K velkým penězům lze přijít buď nepoctivě nebo poctivě. Nepoctivě přijde k penězům víceméně každý, kdo je získá "vlastním přičiněním" (a je z tohoto hlediska jedno, zda jeho postup formálně byl či nebyl legální). Poctivě lze peníze získat prakticky pouze tak, že zdědím peníze, které kdysi získal (samozřejmě nepoctivě) nějaký můj prapředek.
Praktický důsledek: Z movitých lidí si náš respekt zaslouží pouze ti, kdož svůj majetek získali nezaslouženě.

Zpět na úvodní seznam.

Hygiena a zdravověda:

(Šiprové) zákon nepřímé úměry mezi imunitou a výší příjmu:
(Priorita v objevu tohoto zákona patří mojí ženě.) Čím víc má kdo peněz, tím naléhavěji pociťuje nutnost chránit své zdraví. Mám-li vysoké příjmy, považuji život bez pračky vzduchu za dvěstě tisíc korun za nezodpovědný hazard a trápím se vnitřními spory zda mám či nemám jezdit na ozdravné pobyty k moři jenom jednou měsíčně jako dosud nebo zda je nutno sáhnout hlouběji do kapsy a lítat na Nový Zéland každý týden. Tyto starosti člověku s průměrnými přijmy spánek neberou ani náhodou, zato se trápí tím, zda vydat či nevydat měsíčná plat na antialergické lůžkoviny. Kterýžto problém nechává opět zcela klidným někoho, kdo se těžce rozhoduje zda vyhodit či nevyhodit zplesnivělý chleba.
Praktický důsledek: Ve starostech o vlastní zdraví jsme si všichni rovni.

Zpět na úvodní seznam.

Kniha rozhovorů (aneb hledá se autor):

Jak tak to sobě čtu ta moudra, říkám si, že je škoda, že toho není víc. A tak se neřečnicky ptám: Nechtěl(a) byste někdo se mnou napsat knihu rozhovorů? Je to teď takovej oblíbenej žánr, kdekdo už byl takdle vyzpovídanej nějakým více či méně známým novinářem... A když srovnáte plky mnohých z těch intelektuálských celebrit s tím, co tady píšu já (a s tím, co bych třeba taky ještě mohl napsat) - no nepřijde vám taky líto, že dosud nevyšla knížka rozhovorů se mnou? A přitom to chce jediné - sehnat schopného autora a nakladatele! Ujmete-li se toho, slibuju férové jednání a rozumný podíl na jistě obrovském finančním zisku. Seriózní nabídky (u novinářek prosím s fotem) mi posílejte i s nevratnou zálohou deset tisíc euro výhradně písemně.


Úvod Výzkum Publikace
Hobby stránka Mimofyzikální výzkum O mně O těchto stránkách