Martin Schnabl

Fyzikální ústav AV ČR v.v.i. CS   EN  
      e-mail:
      schnabl.martin at gmail.com
      Telefon: +420 2 6605 2650
      Fax: +420 2 8658 5443


      Adresa:
      Fyzikální ústav AV ČR
      Na Slovance 2
      Praha 8, 18221


      Skupina teorie strun

Výzkumná témata

V současnosti se nejvíce zaměřuji na strunovou teorii pole. Jedná se tzv. off-shell formulaci strunové teorie která se ukazuje jako velice výhodná pro popis kondenzace tachyonů na nestabilních D-bránových systémech. Hledám řešení klasických pohybových rovnic v exaktní analytické podobě, ale v nejbližší době plánuji studovat náročnější otázky týkající se například kvantových efektů ve strunové teorii pole, nebo její fyzikálnější aplikace do částicové fenomenologie a kosmologie.

V minulosti jsem se zabýval také klasifikací superkonformních teoriích ve třech rozměrech, stabilními doménovými stěnami vykazujícími falešnou (fake) supersymetrii a nekomutativní geometrií v teorii pole a strun. Mé první práce se týkaly anomálií v kvantové teorii pole obecně.

Seznam publikací


2007 EURYI Award

V roce 2007 mi byla udělena cena EURYI (European Young Investigator Award) od Evropské rady národních výzkumných agentur (EUROHORC), jejímž členem je také Grantová agentura České republiky (GAČR), a Evropské fyzikální nadace (ESF). Cena je pětiletým grantem který mi na podzim 2008 umožnil založit skupinu teorie strun na Fyzikálním ústavu Akademie věd. Více informací o projektu a ceně EURYI lze nalézt na oficiálním oznámení ESF. Informace o postdoktorálních místech lze nalézt zde . Zájemci o doktorské studium jsou také vítáni.


Vybrané powerpointové prezentace a informace o přednáškách lze nalézt zde. Informace o aktuálním dění lze nalézt v kalendáři.