Brigády Rokytnice 2012
 

Jaro a léto:
Jirka Kub a Oliva Pacherová - sekání trávy na loukách kolem chalup
Rodina Hejtmánkova - dřevo, úklid Braunovky, studánka na Ryzím potoce
Martin Ledinský a Martin Vondráček - sekání trávy kolem horní chalupy
Honza Nábělek, Martin Ledinský a Martin Vondráček - údržba vleku
Petr Ženíšek - oprava petlice vstupních dveří na Horní chalupě

Podzim:

Horní chalupa:
Jiří Šimeček, Jan Šimeček, Petr Zahálka, Jiří Ratzenberk
Alena Beitlerová, Martin Faltys, Kateřina Faltysová, Jana Faltysová
Alexander Kromka, Ondřej Rezek, Martin Ledinský
T.Izák, M.Varga, M.Vojs
Zdeněk Remeš, Petr Ženíšek, Pavla Rezková
Štěpán Vašek + kamarádi, Jiří Jeřábek, Milan Kasal
Martin Schnabl, Petr Schnabl
Standa Šlechta + skauti
Splněno mnoho položek ze seznamu prácí pro Horní chalupu (viz. web)

Braunovka:
Jiří Hejtmánek, Monika Hejtmánková, Ladislav Doležal
Petr Šittner, Karin Strnadová, Kateřina Veltruská
Jiří Suchý, Jitka Suchá
Jan Nábělek, Lucie Kohoutová
Tomáš Nábělek, Jakub Nábělek
Pracovalo se: údržba vleku, malovaní bílých ploch na chalupě, zpracování pořezaného dřeva z jasanu, zpracování a úklid dřeva po řemeslnících a následná úprava a úklid kolem chalupy, sekání trávy, stěhování lednice z Horní a další drobotiny.

Kdo se domnívá, že by měl být připsán na tento seznam, nechť se domluví s Jirkou Hejtmánkem (hejtman@fzu.cz) a poté sdělí stručný údaj k zápisu Olivě Pacherové (pacher@fzu.cz).

Poslední zápis 12.11.2012