2014/11/16 20:00-21:00UT
Místo: Říčany
Počasí: Ze začátku slušně tmavá obloha, ke konci pozorování se zatáhlo..
Komentář: Zeiss Baader zenitový hranol.

Zeiss Telementor (63/840mm)
ATC40: ATC K40, f=40mm, (21x, 2°)
Nik25: Nikon 25, f=25mm, (34x, 94')
A-16: Zeiss ZAO-16, f=16mm, (53x, 54')
A-10: Zeiss ZAO-10, f=10mm, (84x, 34')
A-6: Zeiss ZAO-6, f=6mm, (140x, 20')

Cam
NGC 1708 - Otevřená hv.
34x (Nik25): nevýrazná mlhavá ploška trochu protáhlá severo-jižním směrem, ve které problikuje několik slabých hvězd
53x (A-16): nevýrazná skupina, obsahuje jednu slabou hvězdu asi 10. magnitudy a asi 15 dalších velmi slabých hvězd. Uprostřed je díra. Průměr asi sedmina zorného pole, tj. asi 8'. Ze severní strany je zřetelná skupinka hvězd, těžko říct, jestli ještě do hvězdokupy patří, pak by byla hvězdokupa rozsáhlejší.
21x (ATC40): drobná, snadno přehlédnutelná mlhavá ploška.

Aur
NGC 1912 (M38), NGC 1907
53x (A-16): M38 se skládá ze dvou křižujících se řetízků hvězd a vypadá jako kříž nebo písmeno X. Ze severní strany vybíhají dva zjímavé řetízky hvězd. Průměr odhaduji na 18'. Na kresbě jsem napočítal přes 40 hvězd. NGC1907 by drobnou kruhovou skvrnkou s mírnou středovou koncentrací, průměr odhaduji na 4'. Bez náznaku rozlišení.


84x (A-10): hvězdokupu jsem při tomto zvětšení nestihnul podrobně prozkoumat, přihnala se oblačnost.

Aur
θ Aur - Dvojhvězda
140x (A-6): mezi mraky se mi podařilo druhou komponentu chvílemi docela pěkně zahlédnout. Byla to drobná hvězdička při PA~300°.Generated by make_html on Sep 17, 2021 at 09:49:09 CET