2013/09/28 19:00-21:40UT
Místo: Říčany
Počasí: Docela pěkná obloha, není ani moc vhlko (na podzim), jen mírný zákal.
Seeing: Velmi dobrý
Komentář: Zeiss Baader zenitový hranol

Zeiss Telementor (63/840mm)
ATC40: ATC K40, f=40mm, (21x, 2°)
TMB16: TMB Supermonocentric 16, f=16mm, (53x, 35')
Del10: TeleVue Delos 10, f=10mm, (84x, 52')
XF8.5: Pentax XF8.5, f=8.5mm, (99x, 36')
TMB16+TV2.5x: TMB Supermonocentric 16 + Powermate 2.5x, f=6.4mm, (131x, 14')

Del
Nova Del 2013 - Nova
21x (ATC40): kolem 19:00UT. Odhad: 8.04 3 V 1 9.15, výsledný odhad je V=8.9.

And
NGC 404 - Galaxie
84x (Del10): mírně protažená východo-západním směrem. Možná je kousek na východ nějaká hvězda, ale to není jisté. Náznak slabého centrálního zjasnění.


131x (TMB16+TV2.5x): galaxie je slabá, nepodařilo se mi potvrdit hvězdu východně od galaxie.

And
NGC 206 - Hvězdné mračno
53x (TMB16): nic.
84x (Del10): nejisté pozorování. Dle vyrobené mapky jsem přesně vyhledal předpokládanou polohu hvězdného mračna. Chvílemi tam občas cosi šlo vyduchařit, ale bylo to tak zřidka, že se mi nepodařilo ani přesně identifikovat polohu.

Cas
NGC 457 - Otevřená hv.
84x (Del10):


21x (ATC40), 84x (Del10), 99x (XF8.5): určení barev nejjasnějších hvězd. Hvězda φ Cas byla nažloutlá, druhá nejjasnější hvězda hned vedle byla namodralá, třetí nejjasnější hvězda byla načervenalá. Ostatní jasné hvězdy byly namodralé.

And
NGC 752 - Otevřená hv.
21x (ATC40): tohle bylo nečekané překvapení. Nádherná hvězdokupa, bohatá, obsahuje odhadem 40-50 jasnějších hvězd na ploše o průměru asi 40'. Navíc má docela sugestivní tvar, vypadá jako tryskající fontána s vodotryskem rozdělujícím se do dvou padajících proudů (nebo prozaičtěji jako číslice 3). V místě trysky se nachází nejjasnější trojice hvězd s pěkným barevným kontrastem. Ta nejjasnější hvězda je žlutavá v kontrastu s modřejším odstínem další hvězdy trojice. Poslední hvězda trojice má neurčitě měnící se barvu, chvíli ji vnímám jako modrou, chvíli zase jako červenou.

Ari
NGC 772 - Galaxie
21x (ATC40): nic.
53x (TMB16): po chvíli koukání tam vyleze bočním pohledem slabý, téměř kruhový, rovnoměrně jasný obláček bez podrobností.
84x (Del10): prakticky neviditelná duchařina.

Psc
NGC 628 (M74) - Galaxie
21x (ATC40): velmi slabá, ale docela rozsáhlá kruhová ploška. Průměr odhadem 1/15-1/12 zorného pole tj. asi 8-10'.

Psc
NGC 660 - Galaxie
53x (TMB16), 84x (Del10): občas mi tam cosi podlouhého blikne, ale je to tak slabé a nevýrazné, že ji nejsem schopen ani pořádně lokalizovat a tak potvrdit polohu. Směr protažení severo-jižním směrem ale docela sedí.

And
NGC 891 - Galaxie
53x (TMB16): chvilkama tam je bočním pohledem vidět docela dlouhá čárka, tenká. Zabírá asi 1/4-1/3 zorného pole, tj. asi 9-12'. Viz. náčrt.
84x (Del10): už jde vidět jenom centrální část. Je vidět, že je trochy zduřená.
21x (ATC40): nespatřena.

Cas
LeDrew 1 / Alessi 1 - Otevřená hv.
21x (ATC40): při hledání NGC 185 jsem v zorném poli, asi dva stupně severo-východně od o Cas narazil na zřetelné zhuštěné hvězdné pole dobře vystupující nad okolní hvězdné okolí, které silně připomínalo otevřenou hvězdokupu. Dominuji jí ze severní strany dvě jasnější hvězdy. Jinak obsahuje odhadem 25-30 slabších hvězd na trojúhelníkové ploše o průměru asi 30'.

Cas
NGC 185 - Galaxie
21x (ATC40): bočním pohledem tam po chvíli pozorování začne zřetelně vylézat mírně eliptický mlhavý obláček s PA~45°. Jen mírná středová koncentrace. Dlouhá asi 7'.
53x (TMB16): docela zřetelná, ale je viditelné jen jasnější jádro. Pěkně se ukazuje postupná slabá centrální kondenzace.

Cas
NGC 147 - Galaxie
21x (ATC40): nic.
53x (TMB16): něco se mi tam mihlo, ale bylo to velmi neurčité.

Cas
NGC 278 - Galaxie
21x (ATC40), 53x (TMB16), 84x (Del10): nespatřena.Generated by make_html on Sep 17, 2021 at 09:49:09 CET