2012/03/16 20:30-23:45UT
Místo: Ondřejov
Počasí: Slušná obloha, ale s patrným zákalem. Zřetelným opar u obzoru.
Seeing: Velmi dobrý
Montáž: Alt-Az Voyager

SkyWatcher ED100 (100/900mm)
TV55: TV Plossl 55, f=55mm, (16x, 2.9°)
KO-25: Kassai Orto 25, f=25mm, (36x, 71')
BGO12.5: Baader Genuine Ortho 12.5, f=12.5mm, (72x, 34')
BGO9: Baader Genuine Ortho 9, f=9mm, (100x, 25')
TMB7: TMB Supermonocentric 7, f=7mm, (129x, 14')
XO5: Pentax XO5, f=5.1mm, (176x, 15')

Leo
NGC 2916 - Galaxie
72x (BGO12.5), 100x (BGO9): zběžně jsem se po ní kouknul znova a opět ani náznak.

Leo
Leo I - Galaxie
16x (TV55): Nepozorována
36x (KO-25): po té, co jsem ji vykoukal při 72x, tak šla vidět i při tomhle zvětšeni.
72x (BGO12.5): Velmi těžko vykoukatelný mlhavý protažený flíček ve správné východo-západní orientaci. Úplnou jistotu jsem nabyl až doma při porovnání zakreslené polohy s fotografií.Leo
NGC 3226, NGC 3227
72x (BGO12.5): dvojitý mlhavý shluk. Jasnější galaxie (NGC3227) je ta na jihu, druhá, slabší je téměř na jih od ní. Jsou to docela pěkné obláčky, NGC3227 má docela zřetelné stelární jádro. NGC3226 má taky centrální zjasnění, je ale slabší a méně výrazné. Nejsem schopen říct nic určitějšího o tvaru galaxií.


100x (BGO9): Zřetelně protáhlá v severo-jižním směru. NGC3226 leží mírně mimo osu. NGC3226 je spíš kulatá nez podrobností.

NGC 3190, NGC 3193, NGC 3185, NGC 3187
72x (BGO12.5): NGC3190 se zřetelná oválná se silnou středovou koncentrací. NGC3193 kruhový obláček se stelárním jádrem a silnou centrální kondenzací. Blízko ní je hvězda.
100x (BGO9): NGC3190 je docela pěkná, podélný obláček s jasným centrálním zjasněním. U jádra jsou po stranách dva jasnější shluky. Pátral jsem i po NGC3185 a NGC3187. NGC3187 je si vůbec nevšimnul, NGC3185 možná, ale pohled na snímky doma ukázal, že poloha je jinde než v zákresu.Leo
NGC 3521 - Galaxie
16x (TV55): zřetelně viditelná jako protáhlý mráček se silnou kruhovou centrální kondenzací
36x (KO-25): protažená elipsa s jasným stelárním jádrem, náznak struktury
72x (BGO12.5): zabírá asi pětinu zorného pole, tj. asi 7'. Patrná příčka, která nesměruje přesně do osy elipsi slabší obálky
100x (BGO9): další dvě zjasnění na ose po stranách jádra
129x (TMB7): použito pro zákres hvězd. Zjasnění jsou míň jasná, pořád ale docela pěkná.
72x (BGO12.5), 100x (BGO9), 129x (TMB7):Com
Abell 1656 - Kupa galaxií
72x (BGO12.5), 100x (BGO9): Vypátral jsem jenom dvě zřetelné galaxie (NGC4889 a NGC4874), viz. nákres.

Com
NGC 4889 - Galaxie
100x (BGO9): pořád docela zřetelná, oválná (3:2) bez nějaké centrální kondenzace. Zabírá asi sedminu zorného pole, tj. 2.8'.

Com
NGC 4874 - Galaxie
72x (BGO12.5): slabý mlhavý, téměř kruhový obláček
100x (BGO9): při tomto zvětšení už je těžké ji vidět, ale pořád tam je

CVn
NGC 4631 - Galaxie
16x (TV55): krásná stříbrná štíhlá jehla. Zabírá asi osminu zorného pole, tj. asi 20'.
36x (KO-25): v zorném poli spolu s NGC4656. Nádherný pohled. Podlouhlá šmouha, žmolkovatí. Délka asi čtvrtinu zorného pole, tj. asi 18'. Východní strana je jasnějšé, na západné zvolna přechází ve velmi slabou šmouhu. Střed je mohutnější a žmolkovatí.
72x (BGO12.5): na středu je těsně u severní strany hvezda, stejně tak na východním okraji.
100x (BGO9): Na východní straně je to jenom zjasnění, ne hvězda. Něco je taky na západním konci na jižním okraji. Je to velmi neurcite, ale zda se, ze je dvojité a po obou stranách, jak severní, tak jižní. Pohled na fotku pak doma ukázal, že ze severní strany je to hvězda, z jižní pak zjasnění v galaxii. NGC4627 jsem si nevšimnul.
36x (KO-25), 72x (BGO12.5), 100x (BGO9):CVn
NGC 4656 - Galaxie
16x (TV55): nepozorována
36x (KO-25): velmi slabá, uzká čárka, směřuje na jednu jasnější hvězdu. Délka je asi dvoutřetinová, oproti NGC4631, tj. asi 12'. Tvar hokejky jsem neviděl. Velmi hezká dvojice, vleze se s NGC4631 do jednoho zorného pole.

Vir
NGC 4594 (M104) - Galaxie
100x (BGO9), 129x (TMB7): ani při těchto větších zvětšeních jsem temnou linii nerozeznal.

Crv
NGC 4361 - Planetární mlh.
72x (BGO12.5): zřetelná, dvojitá. Bočním pohledem vyleze docela velké kruhové mlhavé kolečko s náznaky prstýnku. Průměr odhaduji na 3'.
100x (BGO9): nejméně jedno, ale spíš více zjasnění. Bočním pohledem je docela velká, tak desetinu zorného pole, tj. asi 2.5'. Střed je velmi neurčitý, občas tam problikne prstýnek nebo spíš jasnější kolečko.
129x (TMB7): Bočním pohledem začíná pěkně vylézat centrální hvězda. Průměr odhaduji na sedminu zorného pole, tj. asi 2'.

Com
NGC 5053 - Kulová hv.
16x (TV55): na pokraji viditelnosti, je u ní slabší hvězda. Pěkně kontrastuje s jasnou a koncentrovanou M53. Obě se vlezou do zorného pole.
36x (KO-25): už o ní není pochyb, slabý mlhavý mírně nepravidelný oblak. Dost velká, asi šestina zorného pole, tj. asi 12'. Větší než M53.

Com
NGC 5024 (M53) - Kulová hv.
36x (KO-25): velmi jasná, se silnou středovou koncentrací.
129x (TMB7): Krásná! Na severní straně je docela jasná hvězda. Ostatní hvězdy tak-tak vystupují bočním pohledem. Jsou jich desítky a jsou rozesety po celé ploše, nejen v okrajivých částech. Jsou mlhavé a ne moc dobře definované. Průměr odhaduji na čtvrtinu zorného pole, tj. asi 4'. Zdá se, že je tam několik slabých světlých výběžků, že by řetízky?
176x (XO5): hvězdy jsou zřetelnější, ale obraz je už docela slabý. Víc se mi líbila při 130x. Bočním pohledem vypadá trochu jako spirální galaxie s jedním ''ramenem'' směřujícím k oné jasnější hvězdě na severu.Generated by make_html on Jul 05, 2020 at 10:35:45 CET