2011/11/28 21:00-22:45UT
Místo: Říčany
Počasí: Relativně dobrá průhlednost atmosféry, občas šli na obloze poznat mírně světlejší cirry.

SkyWatcher ED100 (100/900mm)
TV55: TV Plossl 55, f=55mm, (16x, 2.9°)
Pan27: Panoptic 27, f=27mm, (33x, 1.9°)
XO5: Pentax XO5, f=5.1mm, (176x, 15')

Tau
Pleiades (M45), NGC 1435
16x (TV55): Mlhoviny kolem jasnějších hvězd jsou z velké části asi halo dané rozptylem světla v atmosféře. Nicméně se mi podařilo vykoukat několik nepravidelností. Tvar kolem nejjasnější hvězdy Alcyone byl mírně esovitý s relativně zřetelným výběžkem v severo-východním směru. Halo bylo velmi syté, nejvíce v jiho-východní části. Zdálo se mil, že v něm pozoruji tmavší zářez v NE-SW směru. Podle fotek tam nic takového není. Mlhovina kolem Merope se mi taky zdála nesymetrická. Nejvýraznější byl výběžek v WNW směru. Tem tam podle fotek je. Patrný byl i světlejší výběžek východním směrem od Electry do centra hvězdokupy. Sedí i tmavší oblast jiho západně pod Electrou. Celkově se dá říct, že tam nějaké reálné mlhoviny při pečlivém pozorování asi jsou, ale je těžké je vůbec poznat a odlišit od náhodných zjasnění. Asi jediná mlhovina, o které se nedá pochybovat, je NGC1435. Ale i ta vyžaduje pozoroný pohled.


176x (XO5): Pozorně jsem se koukal na Alcyone a Merope, ale kromě hala jsem nic neviděl. Chvílemi se mi zdálo, že je něco jiho-východním směrem od Merope. Vypadalo to jako slabá hvězda.

Per
IC 348 - Otevřená hv. s mlh.
33x (Pan27), 176x (XO5): V daném místě není nic, co by připomínalo otevřenou hvězdokupu. Při velkém zvětšení je patrno, že nejjasnější hvězda je dvojhvězda (rozdíl jasnosti odhadem kolem jedné magnitudy a poziční úhel kolem 0°). Při troše soustředění jde v těsné blízkosti dvojhvězdy vidět ještě další slabá hvězda. To je vše.

Per
NGC 1333 - Mlhovina
33x (Pan27): Drobná kruhová skvrnka kolem slabší hvězdy. Trochu protáhlá. Na jih se táhly tmavší laloky, které patří temné mlhovině Barnard 205. Tahle oblast si zasluhuje detailnější studium pod tmavou oblohou. Jinak asi polovinu zorného pole (tj. asi stupeň) směrem na západ se celým zorným polem táhlo severo-jižním směrem výrazné zjasnění. Nevím co to je, na mapách a ani na fotkách nic podobného není zachyceno.

Tau
NGC 1514 - Planetární mlh.
33x (Pan27): Lze vidět prakticky jenom centrální hvězdu. Náznak mlhoviny tam je, ale jsem už dost unavený, abych to víc prozkoumal, případně vytáhl UHC filtr.
176x (XO5): Jde vidět pouze centrální hvězda.Generated by make_html on Sep 17, 2021 at 09:49:09 CET