Úvod

Na této stránce jsou uvedeny vzorové zdrojové kódy, které zajišťují běžné náležitosti pythonovského programu. Přidávám je až poté, co je probereme ve škole.

Program kreslící GUI

Tento program využívá knihovnu GTK a kreslí uživatelské rozhraní podle souboru "gui.xml", který lze navrhnout v programu glade. (Viz též instalace.)

V případě, že byste na něm něčemu nerozuměli, určitě mi pište e-mail. (Konstrukci s klíčovým slovem "lambda" ještě probereme.)


#!/usr/bin/env python
#coding:utf8  ## důležité: určuje kódování souboru; nutno zvolit cp1250 nebo utf8 dle editoru

import sys, gtk

class Main: 
  def __init__(self):
        ## Vytvoření widgetů a přidání obsluh událostí podle Glade
    self.builder = gtk.Builder()
    self.builder.add_from_file(sys.path[0] + "/" + "gui.xml") 
    self.builder.connect_signals(self)    
    self.w("window1").connect('destroy', lambda w: gtk.main_quit()) # zavření okna -> ukončení programu
    self.w("window1").show_all()
  def w(self, widgetname):
    """Pomůcka pro stručný přístup k widgetům"""
    return self.builder.get_object(widgetname)

    ## Odsud obsluhy událostí


def myerr(exc_type, exc_value, tb): 
  import traceback; 
  traceback.print_exception(exc_type, exc_value, tb)
  raw_input() # smažte pro výpis chyby bez pozastavení; přejmenujte na input() v pythonu3
sys.excepthook = myerr   # úprava výpisu chyb, aby se program pozastavil po výpisu

MainInstance = Main()    # inicializace hlavní třídy programu
gtk.main()         # program čeká na události, které vyvolá uživatel


Zpět na obsah | Poslední úprava: 2011-12-12