Program s jedním "hráčem" sledujícím myšku

Stáhněte si data.zip se soubory.

Je tam pár obrázků s rozměry 64x64 k volnému použití a pár zvuků. Více zvuků do hry můžete stáhnout např. z http://www.freesound.org.


#!/usr/bin/env python
#coding:utf8  ## důležité: určuje kódování souboru; nutno zvolit cp1250 nebo utf8 dle editoru
import os, sys, random
import pygame
from pygame.locals import *

if not pygame.font: print 'Warning, fonts disabled'
if not pygame.mixer: print 'Warning, sound disabled'


def load_image(name, colorkey=None):
  """ Pomůcka k načtení obrázku """
  image = pygame.image.load(os.path.join('data', name)).convert()
  image.set_colorkey(image.get_at((1,1)), RLEACCEL)
  return image, image.get_rect()
class Player(pygame.sprite.Sprite):
  """moves a Player on the screen, following the mouse"""
  def __init__(self, my_image):
    pygame.sprite.Sprite.__init__(self) #call Sprite initializer
    self.image, self.rect = load_image(my_image+'.png', -1)

  def update(self):
    "move the Player based on the mouse position"
    pos = pygame.mouse.get_pos()
    self.rect.midtop = pos


## Inicializace programu
pygame.init()
screen = pygame.display.set_mode((640, 480))
pygame.display.set_caption('Hra')
pygame.mouse.set_visible(0)

## Příprava kreslicí plochy
background = pygame.Surface(screen.get_size())
background = background.convert()
background.fill((255,255,255))


Player1 = Player("gordon")
allsprites = pygame.sprite.RenderPlain((Player1))

clock = pygame.time.Clock()
while 1:
  clock.tick(25)
  for event in pygame.event.get():
    if event.type == QUIT:
      sys.exit(0)
    elif event.type == KEYDOWN:
      if event.key == K_ESCAPE:
        sys.exit(0)
      if event.key == K_s:
        ## Při stisku tlačítka "s" zobrazí skóre
        font = pygame.font.Font(None, 25)
        text = font.render("Score: 0:0", 1, (10, 10, 10))
        textpos = text.get_rect(centerx=background.get_width()/2)
        background.blit(text, textpos)
        ## Taky můžeme hýbat hráčem, ale to teď dělá myš
        #Player1.rect.midtop = (Player1.rect.midtop[0]-10, Player1.rect.midtop[1])
        #print Player1.rect.midtop
    elif event.type == MOUSEBUTTONDOWN:
      pass
      ## akce při stisku myši
    elif event.type == MOUSEBUTTONUP:
      pass
      ## akce při puštění myši
  allsprites.update()
  screen.blit(background, (0, 0))
  allsprites.draw(screen)
  pygame.display.flip()