Vytvoření soběstačného programu pro Windows pomocí py2exe

1) Vytvořte skript, který něco dělá (a určitě funguje bez chyby). Použijte třeba vzory programů a vyrobte mu v Glade nějaké jednoduché okno.

2) Přidejte Python.exe do systémové cesty na hledání programů. Ve WinXP je to ovládací panely -> Systém -> karta Pokročilé -> tlačítko Proměnné prostředí -> rámeček Uživatelské proměnné -> proměnná PATH -> přidejte jí hodnotu "C:\Program Files\Python26"; (záleží na tom, kde máte python instalovaný a nezapomeňte na středník).

Řádek obsahující

    self.builder.add_from_file(sys.path[0] + "/" + "gui.xml") 
nahraďte prostě za:
    self.builder.add_from_file("gui.xml") 

3) Přejděte v příkazovém řádku windows do složky, kde máte svůj program a napište prostě jeho jméno, mělo by to jít spustit.

4) Stáhněte si py2exe a zvolte správnou verzi pro váš Python (u nás to bude asi 2.6). Uložte to někam a nainstalujte py2exe.

5) Ve stejné složce, kde máte svůj super program (třeba program1.py) vyrobte nový pythonovský program setup.py:

from distutils.core import setup
import py2exe

setup(console=['program1.py'], 
   description = 'super program',  
   options = {'py2exe':{'packages':'encodings','includes': 'gio, cairo, pango, pangocairo, atk, gobject'}}, 
   data_files=['gui.xml']
   )

6) Přejděte v příkazovém řádku windows do složky, kde máte svůj program a spusťte:

python setup.py py2exe
Pravděpodobně to vypíše hromadu textu. Výpis by měl skončit nějakým seznamem souborů ".DLL".

7) Vzniknou složky dist a build; ve složce build by měl být náš program ve spustitelném formátu program1.exe. Když na něj poklikáte, tak by se mělo objevit jeho okno. Složku dist s programem by nyní mělo jít odnést na počítač bez pythonu a jeho kamarádů a program by měl normálně fungovat

8) (Volitelné) K programu jsou přibaleny soubory a složky, které potřebuje pro svůj běh. Bohužel mají dohromady asi 150 MB. Některé jsou ale ve skutečnosti zbytečné a dají se smazat. Otevřete složku dist/share a odmažte složky doc, man a podobně. Fungovalo mi to i bez nich.


Další info: http://www.no-ack.org/2010/09/complete-guide-to-py2exe-for-pygtk.html