Dialog otevření souboru

Použijte obvyklý postup pro vytvoření grafické aplikace (viz lekce 17 atp.). Vytvořte nějaké tlačítko s nápisem (caption) "Otevřít" a do jeho obsluhy události přidejte toto:

    ## Initialize file chooser dialog
    dialog = gtk.FileChooserDialog(title="Zvolte soubor, který se má otevřít",
        parent=None,
        buttons=(gtk.STOCK_OK, gtk.RESPONSE_OK, gtk.STOCK_CANCEL, gtk.RESPONSE_CANCEL))

    ## Run the dialog
    dialog_response = dialog.run()
    file_name = dialog.get_filename()
    dialog.destroy()

    if dialog_response == gtk.RESPONSE_OK:
      print file_name
    

Dialog otevření souboru: přidání filtru na soubory

Přidejte tento kód před komentář "## Run the dialog":

    ## Add the file filters
    def add_filter(dialog, name, pattern):
      filter = gtk.FileFilter()
      filter.set_name(name)
      filter.add_pattern(pattern)
      dialog.add_filter(filter)
      dialog.set_filter(filter)

    add_filter(dialog, 'Všechny soubory', '*.*')
    add_filter(dialog, 'Textové soubory', '*.txt')
    add_filter(dialog, 'Zdrojové kódy v Pythonu', '*.py')

Tip:


Zpět na obsah | Poslední úprava: 2012-01-30