Předběžný přehled témat ročníkovek zde

Příště (asi) další drobný test.

Dokončíme zvýrazňování pythonovského kódu z minulé lekce; kdo to má hotové, může vylepšit kód tak, aby nezvýrazňoval nalezená slova v řetězcích (tip: http://stackoverflow.com/questions/6462578/alternative-to-regex-match-all-instances-not-inside-quotes).

gtkAdjustment a spol.

V Gtk je několik widgetů pro zadávání číselné hodnoty: gtkSpinButton, gtkHScrollBar, gtkHScale a jejich svisle otočené verze.

O hlídání toho, jakou mají hodnotu, se však vždy stará další widget, a to gtkAdjustment: Spusťte Glade a přidejte na něj neviditelný widget "adjustment1" typu gtkAdjustment.

Vytvořte v glade okno, kde bude (třeba v nějakém gtkHBoxu) pod sebou gtkSpinButton, gtkHScrollBar a gtkHScale.

U všech 3 widgetů nastavte vlastnost "Zarovnání" tak, aby směřovala na náš widget adjustment1.

V Glade přidejte obsluhu události value-changed widgetu adjustment1.

Použijte vzor programu. Do zdrojového kódu přidejte (například) funkci:

def on_adjustment1_value_changed(self, widget):
    print self.w("adjustment1").get_value()

gtkTreeView, gtkTreeStore a spol.

Začněte opět se vzorem GTK aplikace. V Glade si vyrobte okno s jedním tlačítkem a jedním prvkem gtk.TreeView.

Tento kód používá část metod objektu gtk.TreeStore. Vložte do funkce __init__() v programu následující trochu složitý kód a projdeme si, co se děje.

    ## Přidáme TreeStore -- neviditelný widget k uskladnění dat
    self.treestore1 = gtk.TreeStore(gtk.gdk.Pixbuf, str)
    self.w("treeview1").set_model(self.treestore1)

    ## Do TreeView přidáme první sloupec
    self.tvColumn1= gtk.TreeViewColumn()
    self.w("treeview1").append_column(self.tvColumn1) 

    ## Do prvního sloupce přidáme místo pro obrázek
    render_pixbuf = gtk.CellRendererPixbuf()
    self.tvColumn1.pack_start(render_pixbuf, expand=False)
    self.tvColumn1.add_attribute(render_pixbuf, 'pixbuf', 0)

    ## Do prvního sloupce přidáme místo pro text hned za obrázek
    render_text = gtk.CellRendererText()
    self.tvColumn1.pack_start(render_text, expand=True)
    self.tvColumn1.add_attribute(render_text, 'text', 1)    ## Vyrobime prvni radek v seznamu
    obrazek = self.w("treeview1").render_icon(stock_id=getattr(gtk, "STOCK_COLOR_PICKER"),\
        size=gtk.ICON_SIZE_MENU, detail=None)
    text = "Radek v tabulce"

    ThisTreestoreRow = self.treestore1.append(parent=None, row=(obrazek, text))

Vytváření tabulky a stromu v gtk.TreeView

Přidejte pod předchozí kód do funkce __init__ následující řádky:

    ## Vyrobime prvni radek v seznamu
    obrazek = self.w("treeview1").render_icon(stock_id=getattr(gtk, "STOCK_COLOR_PICKER"),\
        size=gtk.ICON_SIZE_MENU, detail=None)
    text = "Radek v tabulce"

    self.treestore1.append(parent=None, row=(obrazek, text))

Jako parametr parent můžete použít už existující řádek:

    ## Vyrobime prvni radek v seznamu
    obrazek = self.w("treeview1").render_icon(stock_id=getattr(gtk, "STOCK_COLOR_PICKER"),\
        size=gtk.ICON_SIZE_MENU, detail=None)
    text = "Radek v tabulce"

    self.treestore1.append(parent=ThisTreeStoreRow, row=(obrazek, text))

V čem se chování kódu liší?

Pozn. galerii nachystaných obrázků v GTK najdete např. zde.

Událost označení řádku v gtk.TreeView

Přidejte toto do funkce __init__
    ## Ruční přidání obsluhy události
    self.w("treeview1").get_selection().set_mode("GTK_SELECTION_MULTIPLE")
    self.w("treeview1").get_selection().connect('changed', self.treeview1_on_selection_changed) 
Přidejte dále tuto obsluhu událostí:
  def treeview1_on_selection_changed(self, selection):
    treeiter = self.treestore1.get_iter_first()
    print
    while treeiter != None: 
      if self.w("treeview1").get_selection().iter_is_selected(treeiter):
        print "Row", self.treestore1.get_string_from_iter(treeiter), "is selected"
      else:
        print "Row", self.treestore1.get_string_from_iter(treeiter), "is NOT selected"

      treeiter=self.treestore1.iter_next(treeiter)


Zpět na obsah | Poslední úprava: 2012-01-16