My publications (1, 4, 6, 8 and 15 are in Czech language):
 1. Čejchan A., Nadrchal J.: REDUCE 2, uživatelská příručka. Překlad podle revidovaného vydáni Anthony C. Hearna z listopadu 1979. Vydala JČSMF, 1981
 2. Čejchan A., Nadrchal J.: Application of REDUCE 2 and Analytic Integration Program in the Theoretical Solid State Physics, (článek ve sborníku z pracovního symposia o REDUCE 2 ve Staré Lesné, May 27 - 28, 1981), 1981
 3. Vosika L., Novák P., Čejchan A.: Correction to the Single Ion Anisotrophy Model, Czech. J. Phys. B 33(1983), 221
 4. Aplikace jazyka REDUCE na základní algoritmy pro nenumerické řešení úloh v teoretické fyzice. Zpráva k 1. etapě dílčího úkolu III-9-1/5, FZÚ ČSAV, Praha 1983
 5. Špirko V., Jensen P., Bunker P. R., Čejchan A.: The Development of a New Morse-Oscillator Based Hamiltonian for H3+, Journal of  Molecular Spectroscopy 112(1985), no. 2, 183
 6. Čejchan A.: REDUCE - systém pro symbolické manipulace, Čs. časopis pro fyziku A 37(1987), 90
 7. Špirko V., Čejchan A., Jensen P.: A New Morse-Oscillator Based Hamiltonian for  H3+: Explicit Expression for Some Vibrational Matrix Elements, Journal of Molecular Spectroscopy 124(1987), 430
 8. Vypracování programového zabezpečení lokální počítačové sítě. Zpráva k 1. etapě dílčího úkolu III-8-10/6, FZÚ ČSAV, Praha 1988
 9. Špirko V., Kraemer W. P., Čejchan A.: Vibrational Dynamics of Hydrogen Bonds: The System OH-.H2O, Journal of Molecular Spectroscopy 136(1989), 340
 10. Špirko V., Čejchan A., Diercksen G. H. F.: Rotation-Vibration Energies FHF- and ClHCl- from High-Level Correlated Calculations of Potentional Energy Surfaces, Journal of Chemical Physics 151(1991), 45
 11. Čejchan A.: Review of the book [Using REDUCE in High Energy Physics (A.Grozin), Cambridge University Press, New York, 1997, 400 pages], Control Engineering Practice 7 (1999), 578
 12. Špirko V., Čejchan A., Lutchyn R., Leszczynski J.: Dimensionality of proton transfer in the intramolecular hydrogen bond of formimidol, Chemical Physics Letters  355(2002), 319-326
 13. Čejchan A.: Review of the book [Advanced Mathematical Methods with Maple (D.Richards), Cambridge University Press, 2002, 862 pages], Čs. časopis pro fyziku 5/2002, 309
 14. Čejchan A., Špirko V.: Transforming from internal coordinates to Cartesian displacements in the Eckart frame: a Taylor series expansion approach, Journal of Molecular Spectroscopy 217 (2003) 142-145
 15. Čejchan A.: Šípková růže, (básnická sbírka). Vydalo nakladatelství a vydavatelství PRAGOLINE, 2004

A.Č. 9.7.2004