Nacházíte se

Zobrazení transformace molekul a jejich chirality v submolekulárních detailech

Oleksandr Stetsovych1, Martin Švec1, Krzysztof Kosmider1, Pavel Jelínek1, Jaroslav Vacek2, Jana Vacek Chocholoušová2, Andrej Jančařík2, Jiří Rybáček2, Irena G. Stará2, Ivo Starý2

Vědci z Fyzikálního ústavu AV ČR a Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR dokázali sledovat chemické přeměny jednotlivých molekul na povrchu stříbra a prokázali přenos chirality v průběhu těchto reakcí. S využitím nejmodernějších metod skenovací hrotové mikroskopie zobrazili tyto přeměny v rozlišení, které dovoluje určit chemickou vazbu mezi jednotlivými atomy, a tak stanovit přesnou strukturu molekuly i její chiralitu. O významu studie svědčí fakt, že získané výsledky byly zveřejněny v prestižním časopise Nature Chemistry.

Schéma transformace chirálních molekul na povrchu pevné látky pomocí tepelně řízené chemické reakce (T1).

Transformace chirálních molekul na povrchu pevné látky umožňuje dosažení shodné chirality adsorbovaných molekul v celé monovrstvě. Toto uspořádání je nemožné dosáhnout prostou depozicí prochirálních molekul na povrch pevné látky (viz procesy označené B a C).

1Institute of Physics, Czech Academy of Sciences, Na Slovance 2, 182 21 Prague 8, Czech Republic
2Institute of Organic Chemistry and Biochemistry, Czech Academy of Sciences, Flemingovo nám. 2, 166 10 Prague 6, Czech Republic