Nacházíte se

Záblesky nad Andami

TV Noe, 28.6.2018.

TV Noe zařadila do červencového programu vysilání film o průběhu výstavby a prvních letech práce observatoře Pierra Augera, a to v sobotu 7.7.2018 od 8:00 a potom ještě v následujících dalších pěti reprízách.

Bližší informace o vysílání tohoto dokumentu na stránkách programu TV Noe.

Foto: detail dalekohledu FRAM na Observatoři Pierra Augera. Autor snímku Jan Ebr.