Nacházíte se

Vznik filamentů v kapalně krystalické smektické -A fázi obsahující twistované hranice zrn

L. Lejček1, V. Novotná1, M. Glogarová1

Byl navržen model růstu filamentů v textuře smektické - A fáze tvořené chirálními molekulami s periodickým rozložením hranic zrn obsahujících šroubové dislokace (TGBA fáze). Model je založen na představě konečných bloků paralelních smektických vrstev, které vytvářejí helikoidální strukturu. Vycházíme z pozorování v polarizovaném světle optického mikroskopu a z analýzy mechanismu vzniku filamentů TGBA fáze z homogenní smektické-A struktury, které může být vyvoláno například přiloženým elektrickým polem. Model lze použít i na popis formování filamentů, k němuž dochází typicky při fázovém přechodu ze smektické-A do TGBA fáze. Proces je vyvolán působením chirálních sil v kombinaci s planárním zakotvením molekul na povrchu vzorku. Filamenty jsou ohraničeny dislokačními smyčkami, které mají šroubové i hranové složky. Předkládaný model umožňuje rovněž vysvětlit specifickou orientaci filamentů vzhledem ke směru zakotvení molekul na povrchu vzorku a odhadnout kompresní modul materiálu.

Růst filamentů kapalného krystalu v textuře smektické-A fáze tvořené chirálními molekulami, s periodickým rozložením hranic zrn obsahujících šroubové dislokace (TGBA fáze). Tmavá oblast odpovídá homeotropní textuře, která byla indukována elektrickým polem. Šířka fotky odpovídá 250 µm.

1Institute of Physics, the Czech Academy of Sciences, Na Slovance 2, 182 21 Prague 8, Czech Republic