Nacházíte se

Významné výsledky vědecké činnosti v roce 2017

2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018

Článek analyzuje nové průlomové výsledky v analýze statistik intenzity kontinuálních difrakčních vzorů z neřízených makromolekulárních krystalů. Tyto studie mají potenciál významného vlivu na makromolekulární krystalografii řešením fázového problému ze souvislé molekulární transformace, dostupného z translačně neorganizovaných makromolekulárních krystalů a nanokrystalů, a rozšířením rozlišení nad rozlišení Braggových vrcholů. Všechny makromolekulární krystaly jsou do...

Stránky