Nacházíte se

Významné výsledky vědecké činnosti v roce 2015

2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015

Objemové monokrystaly multikomponentních granátů Lu3-xGdxGayAl5-yO12:Ce pěstované z vysokoteplotní taveniny vykazují oproti základnímu složení Lu3Al5O12:-Ce významná zlepšení několika scintilačních parametrů, konkrétně dosahují násobně vyššího světelného výtěžku, jsou potlačeny velmi pomalé komponenty ve scintilačním dosvitu a zlepšuje se i energetické rozlišení. V této práci jsme...

V našem článku představujeme postup, který výrazně snižuje složitost některých kvantových výpočetních obvodů. Podstata této metody spočívá v nahrazení dvou hradel pro kontrolovanou negaci (CNOT) jedním obecnějším hradlem pro kontrolovanou změnu fáze (c- -phase). Ukázali jsme, že tento přístup řádově zvyšuje účinnost kvantových výpočetních obvodů založených na lineární optice a jednotlivých fotonech. Naši ideu jsme doplnili o experimentální realizaci, kdy jsme sestavili...

Značný technologický pokrok na poli rentgenových laserů a rentgenové optiky přináší stále se zvyšující nároky na metody, které by byly schopny rentgenové laserové svazky spolehlivě popsat. Prostorová charakterizace fokusovaných svazků rentgenových laserů je velmi obtížná, a to zejména v důsledku enormních intenzit (>1017 W/cm2). Přímé měření takového svazku standardními metodami by totiž vyžadovalo „nezničitelný“ detektor s velmi vysokým prostorovým...

Observatoř Pierra Augera, která je největším detektoremkosmického záření na světě a byla vystavěna a je provozována za významné účasti pracovníků Fyzikálního ústavu, přichází v roce 2015 se souborným článkem dokumentujícím jednotlivé komponenty experimentálního uspořádání, jejich podrobné technické vlastnosti, jakožto i ostatní části infrastruktury. Observatoř se skládá z pole 1660 vodních čerenkovských pozemních detektorů a 24 fluorescenčních teleskopů. Zařízení je...

Kovy, v nichž je pohyb elektronů významně ovlivněn Hundovým pravidlem, jsou označovány jako Hundovy kovy. Důležitými reprezentanty těchto kovů jsou vysokoteplotní supravodiče založené na sloučeninách železa. V dnes známých materiálech se supravodivost objevuje pouze při velmi nízkých teplotách, což komplikuje a prodražuje průmyslové aplikace. Proto se hledají nové materiály, které by vykazovaly supravodivost i při pokojové teplotě. Detailní pochopení Hundových kovů a...

Stránky