Nacházíte se

Významné výsledky vědecké činnosti v roce 2018

2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018

Omega-3 polynenasycené mastné kyseliny (ω-3 PUFA) jsou bioaktivní lipidy s dopadem na medicínu a stravování. Tyto látky působí na strukturu buněčné membrány, regulují genovou expresi a modulují signalizační kaskády. Popisujeme struktury supramolekulárních lipidových agregátů a ukazujeme, že PUFA ovlivňují fázový typ a rozměr těchto přenašečů. Výsledné systémy s mnoha oddíly mohou sloužit jako mezopórézní zásobníky pro společné zapouzdření ω-3 PUFA s léčivy, jež jsou ve...

Realizovali jsme metodu rentgenové holografie volně letící částice, ve které jsme použili nanoklastry jako referenční rentgenové rozptylující částice k tomu, aby zakódovaly relativní fázovou informaci do difrakčních vzorců zobrazované virové částice. Výsledný hologram obsahuje jednoznačnou trojrozměrnou mapu viru a dvou nanoklastrů se zatím nejlepším změřeným rozlišením v příčném směru dosaženým jednopulzní rentgenovou holografií. Náš přístup odemyká přínosy holografie...

Využili jsme p + 11B -> 3α reakci, abychom pomocí klinického protonového svazku generovali alfa částice o vysokém LET. Použili jsme merkaptododekaborát sodný (BSH) s přirozeným obsahem boru, abychom maximalizovali četnost reakcí. Zaznamenali jsme významně zvýšenou buněčnou smrt a míru poškození chromozomů. Je tím tedy demonstrována strategie kombinující balistickou přesnost protonu s vyšší RBÚ (relativní biologická účinnost) slibovanou borovou neutronovou záchytovou...

Stránky