Zrychlení protonů od nanosekundových laserových pulzů z kryogenních tenkovrstvých vodíkových pásků

Text

 Vysokoenergetický pulzní laser je fokusován na pevný vodíkový target, čímž zrychluje komovaný proud protonů s energiemi v rozsahu 0.1 – 1 MeV. Tento výsledek bych získán poprvé kombinací sofistikovaného cíle (páska z vodíku) při kryogenních teplotách kolem 10 K. Vodíkové plazma i zrychlené protony jsou plně charakterizovány in situ i ex situ.

image16.jpg
Popis
Rozložení energií protonových paprsků vzniklých ozářením laserem v různých časech od dopadu laserového pulzu.