Zdánlivě anizotropní magnetodielektrický jev v izotropní keramice EuTiO3

Text

Anizotropní magnetodielektrický jev byl objeven při 0.3 K v nízkofrekvenčních dielektrických spektrech antiferomagnetické keramiky EuTiO3. Tento jev byl teoreticky vysvětlen demagnetizačním polem a potvrzen měřeními magnetizace. THz index lomu odhalil také velikou anizotropii ve vnějším magnetickém poli. Tato anizotropie vzniká aktivací feromagnetické rezonance pouze pokud je vnější magnetické pole orientováno kolmo na magnetickou komponentu THz záření.

Závislost permitivity EuTiO3 na magnetickém poli
Popis
Vlevo: Závislost permitivity EuTiO3 na magnetickém poli měřené kolmo na rovinu vzorku s magnetickým polem v rovině nebo kolmo na rovinu vzorku. Vložený obrázek zobrazuje poměr permitivit měřený při dvou orientacích magnetického pole.
Vpravo: THz index lomu při třech magnetických polích orientovaných kolmo na elektrickou polarizaci THz záření. Vložený obrázek zobrazuje závislost magnonové frekvence měřené při 2 a 15 K na magnetickém poli.

Kontaktní osoba: Stanislav Kamba