Záchytná a rekombinační centra v krystalech chloridu cesno-hafničitého

Text

Jevy spojené se záchytem nosičů náboje byly studovány společně s rekombinačními centry na třech monokrystalech Cs2HfCl6 s mírně odlišnou stechiometrií, které byly vypěstované vertikální Bridgemanovou metodou. Spektra elektronové paramagnetické rezonance (EPR) měřená před a po ozáření rentgenovým zářením ukazují na tvorbu dvou odlišných center Vk. Jedním z nich bylo centrum Vk (a) již známé z předchozích prací, ale druhé pozorované centrum Vk dosud popsáno nebylo. Jeho existence na téměř nezjistitelné koncentraci byla prokázána pouze u dvou ze tří krystalů.

Ilustrace změny tvaru emisního spektra s rostoucí teplotou
Popis

Ilustrace změny tvaru emisního spektra s rostoucí teplotou, fotografie krystalu pod UV zářením a EPR signál pocházející z nově objeveného Vk centra.