Vznik plazmového kanálu v plynu z aerosolového injektoru nanočástic ozářeném NIR laserem

Text

Aerosolové injektory nanočástic jsou důležité pro experimenty na izolovaných nanočásticích ve vakuu obklopených plynem. V práci zkoumáme, jak tento plyn interaguje s intenzivním blízkým infračerveným laserovým pulzem. Ionizací plynu vzniká za laserovým pulzem plazmový kanál. Následnou Coulombickou explozí vytvořeného plazmového kanálu dochází k urychlování iontů, které mají podstatný vliv na celou interakci. Výsledky lze použít ke kalibraci hustoty plynu v experimentech s injektorem a ke zkoumání dynamiky elektronů a iontů v nanočásticích obklopených plynem.

Měřený iontový signál injektorového plynu
Popis

Měřený iontový signál (jednotlivá měření vertikálně posunuta pro přehlednost) injektorového plynu ozářeného NIR laserem při různých vstupních tlacích aerodynamické čočky. Vlnová délka: 800 nm, délka pulzu: 120 fs, maximální intenzita: 9 × 1015 Wcm −2, vzdálenost od konce aerodynamické čočky: 11 mm. (a) Argon. Spodní černá čára ukazuje referenční měření, kde byla celá vakuová komora naplněna argonem (bez použití injektoru). (b) Helium. Vstupní tlak aerodynamické čočky v milibarech je zobrazen vedle každého měření.

Kontaktní osoba: Prof. Maria Krikunova
Spolupracující subjekt: Department of Cell and Molecular Biology at Uppsala University, Švédsko, Institut für Optik und Atomare Physik at Technische Universität Berlin, Německo