Vznik filamentů v kapalně krystalické smektické A fázi obsahující twistované hranice zrn

Text

Byl navržen model růstu filamentů v textuře smektické A fáze tvořené chirálními molekulami s periodickým rozložením hranic zrn obsahujících šroubové dislokace (TGBA fáze). Model je založen na představě konečných bloků paralelních smektických vrstev, které vytvářejí helikoidální strukturu. Vycházíme z pozorování v polarizovaném světle optického mikroskopu a z analýzy mechanismu vzniku filamentů TGBA fáze z homogenní smektické-A struktury, které může být vyvoláno například přiloženým elektrickým polem. Model lze použít i na popis formování filamentů, k němuž dochází typicky při fázovém přechodu ze smektické-A do TGBA fáze. Proces je vyvolán působením chirálních sil v kombinaci s planárním zakotvením molekul na povrchu vzorku. Filamenty jsou ohraničeny dislokačními smyčkami, které mají šroubové i hranové složky. Předkládaný model umožňuje rovněž vysvětlit specifickou orientaci filamentů vzhledem ke směru zakotvení molekul na povrchu vzorku a odhadnout kompresní modul materiálu.

Liquid crystal
Popis
Růst filamentů kapalného krystalu v textuře smektické A fáze tvořené chirálními molekulami, s periodickým rozložením hranic zrn obsahujících šroubové dislokace (TGBA fáze). Tmavá oblast odpovídá homeotropní textuře, která byla indukována elektrickým polem. Šířka fotky odpovídá 250 µm.