Vytvoření multiferoického EuO pomocí epitaxního mechanického napětí

Text

Feroelektrický fázový přechod vyvolaný optickým měkkým módem byl poprvé objeven v IČ spektrech natažené feromagnetické EuO vrstvy. Tento fázový přechod byl předpovězen už před 10 lety ve vrstvách s 4% tahovou deformací, ale pozorován teprve nyní ve vrstvách s tahovou deformací 6,4%. Protože deformace v takových vrstvách snadno relaxuje, dosáhli jsme jí v supermřížce (EuO)2/(BaO)2 na substrátu LSAT. Toto pozorování bylo potvrzeno našimi novými DFT výpočty.

Měkký mód v EuO vrstvě
Popis
Vlevo: Závislost frekvence feroelektrického měkkého módu Eu a spontánní feroelektrické polarizace Ps na tahovém napětí v EuO vrstvě (EuO)2/(BaO)2 supermřížky. V obrázku jsou schematicky zobrazeny i polární atomové kmity se symetrií Eu a A2u.
Vpravo: Teplotní závislost statické permitivity  ve filmech EuO a v EuO vrstvách (EuO)x/(BaO)y supermřížek s různým tahovým napětím.

Kontaktní osoba: Stanislav Kamba