Výroba funkčních superhydrofóbních povrchů na plastech vyztužených uhlíkovými vlákny metodou IR a UV interferenčního strukturování

Text

Plasty vyztužené uhlíkovými vlákny jsou materiálem budoucnosti pro mnoho průmyslových odvětví, jejich opracování je ale náročné. Naše práce demonstruje vysoký potenciál interferenčního strukturování pro rychlé a velkoformátové mikrostrukturování a funkcionalizaci povrchu, s cílem definovaného ovlivnění smáčivosti povrchu těchto materiálů. Dvousvazková interferenční metoda byla úspěšně aplikována na povrch těchto materiálů pro produkci detailních hierarchických mikrostruktur bez nežádoucího tavení. Povrch s těmito strukturami dosáhl kontaktního úhlu až 171°.

Dvousvazkové interferenční obrábění na povrchu CFRP
Popis

Schéma experimentálního uspořádání pro dvousvazkové interferenční obrábění (vlevo); Superhydrofóbní hierarchické struktury se záběrem na detail vodní kapky (vpravo)

Kontaktní osoba: Ing. Petr Hauschwitz

Spolupracující subjekt:

Fraunhofer-Institut für Werkstoff- und Strahltechnik IWS, Drážďany, Německo