Vliv anomální fázové koherence na vodivost magnetických topologických izolátorů Mn :Bi2Se3

Text

Nedávno publikovaná teorie [PRL 112, 146601 (2014)] na magneticky dopovaných topologických izolátorech předpovídá, že kvantové korekce Δκ pro teplotní závislost elektrické vodivosti mohou změnit znaménko při přechodu přes Curieho teplotu. Tato změna je přisuzována potlačení Berryho fáze topologického povrchového stavu kvůli mezeře v energii způsobené přítomností magnetického uspořádání. Ukázali jsme, že změna znaménka může nastat v zachované Berryho fázi a vyřešili jsme rozpory rozvinutím teorie na nemonotónní teplotní závislost neelastických rozptylových délek vykazujících změnu při Curieově přechodu.

Vliv koncentrace Mn na vlastnosti Bi2Se3 tenkých vrstev 
Popis
Vliv koncentrace Mn na vlastnosti Bi2Se3 tenkých vrstev 

Kontaktní osoba: Jan Honolka
Spolupracující subjekt: Department of Physics and Astronomy, Interdisciplinary Nanoscience Center (INANO), Univerzita v  Aarhusu, Dánsko, Département de Physique, Institut Quantique, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Kanada, Institute of Semiconductor and Solid State Physics, Johannes Kepler University, Linz, Rakousko, Department of Physics, University of Hamburg, Německo, Katedra fyziky kondenzovaných látek, Matematicko-fyzikální fakulta Univerzita Karlova