Teplotní a mikrostrukturní závislost lokalizované superelastické deformace slitin s tvarovou pamětí NiTi v tahu

Perex

Superelastická deformace tenkých vláken ze slitin s tvarovou pamětí  NiTi v tahu byla studována v závislosti na výchozí mikrostruktuře vlákna a teplotě deformace. Byla vyhodnocována vratná a permanentní deformace a analyzovány mřížové poruchy vytvořené během tahové deformace. Byl navržen deformační mechanismus zodpovědný za neobvykle dlouhá transformační plata a {114} dvojčata pozorovaná v experimentech.

Text
FMC5_2.png
Popis
Vratná a permanentní deformace superelastického NiTi drátu naměřená v tahových zkouškách při různých teplotách a mřížové poruchy pozorované v mikrostruktuře deformovaných drátů při různých teplotách

Kontaktní osoba: Petr Šittner, +420 266 052 657, sittner [at] fzu [dot] cz (sittner[at]fzu[dot]cz)

Spolupracující subjekt:

  • State Key Laboratory of Mechanics and Control of Mechanical Structures, Nanjing University of Aeronautics and Astronautics, 210016, Nanjing, China