Významné výsledky

Vybíráme pro vás to nejlepší, od nanosvěta až po vesmír.

Váš výběr odpovídá 4 výsledkům
Název Autor
Buněčná smrt vyvolaná ozonem a různými druhy nízkoteplotního plazmatu: perspektivy a limitace v terapii

O. Lunov, V. Zablotskii, O. Churpita, E. Chánová, E. Syková, A. Dejneka, Š. Kubinová

Prostorové vlastnosti korelací fotonových párů při přechodu od nízkých k vysokým intenzitám

R. Machulka, O. Haderka, J. Peřina Jr., M. Lamperti, A. Allevi, M. Bondani

Smrt na magnetech

V. Zablotskii, T. Syrovets, Z. W. Schmidt, A. Dejneka, Th. Simmet

Teoretická a experimentální studie změn magnetických a optických vlastnosti nanodiamantů pomocí povrchové chemie nanočástic

I. Kratochvílová, J. Šebera, P. Ashcheulov, M. Golan, M. Ledvina, J. Míčová, F. Mravec, A. Kovalenko, D. Zverev, B. Yavkin, S. Orlinskii, S. Záliš, A. Fišerová, J. Richter, L. Šefc, J. Turánek