Spinový Hallův efekt v Na2IrO3

Text

Zkoumali jsme elektronové stavy v Na2IrO3 (oxid 5d přechodného kovu), kde hrají významnou roli spin-orbitální interakce a elektronová korelace. Analýza těsnovazebného modelu (tight-binding model) společně s kalkulacemi pásové struktury vycházejícími z prvních principů předpovídají, že tento materiál je vrstvený kvantový spinový Hallův systém. Díky elektronové korelaci se při nízkých teplotách antiferomagnetické uspořádání vyvíjí nejprve u okraje a později v nitru materiálu. Tento článek prezentuje jednu z prvních studií topologicky netriviálních pásových struktur v systému s korelovanými elektrony. J. Kuneš z FZÚ provedl kalkulace pro specifické materiály a zásadně přispěl k jejich interpretaci.

na2iro3.png
Popis
(a) Při pohledu z osy c tvoří atomy Ir v Na2IrO3 hexagonální krystalovou mřížku ve tvaru pláství. Černý kruh označuje atom Ir obklopený šesti atomy O (malé červené kruhy) (b) Transferové integrály hexagonální krystalové mřížky.