Reziduum halogenidu olova jako zdroj světlem indukovaných reverzibilních defektů v hybridních perovskitových vrstvách a solárních článcích

Text

Pomocí spektroskopie slabých absorpcí byly u perovskitových solárních článků a vrstev pozorovány hluboké defekty v rozsahu min. 1 ppm vzniklé působením  modrého osvětlení. Defekty vznikají po několika minutách osvětlení a současně klesá účinnost. Obojí vymizí po 1 nebo více hodinách ve tmě. Jev je způsoben přítomností zbytkové fáze halogenidu olova v materiálu připraveném dvoukrokovou metodou. Halogenid olova se rozkládá na kovové olovo a mobilní jód, který difunduje do perovskitu a způsobuje intersticiální defekty.

Světlem indukované vratné změny hybridního perovskitu
Popis

Při osvětlení (modré šipky) se rozkládá PbI2 a jód difunduje do intersticiálních poloh, na křivce fotoproudu vzniká výběžek na úrovni 10–6 a klesá účinnost součástky (vložený graf V-A křivek).

 

 

Kontaktní osoba: Jakub Holovský
Spolupracující subjekt: Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze