Realizace holografického zobrazování volných mikročástic pomocí rentgenových laserů

Text

Realizovali jsme metodu rentgenové holografie volně letící částice, ve které jsme použili nanoklastry jako referenční rentgenové rozptylující částice k tomu, aby zakódovaly relativní fázovou informaci do difrakčních vzorců zobrazované virové částice. Výsledný hologram obsahuje jednoznačnou trojrozměrnou mapu viru a dvou nanoklastrů se zatím nejlepším změřeným rozlišením v příčném směru dosaženým jednopulzní rentgenovou holografií. Náš přístup odemyká přínosy holografie pro ultrarychlé rentgenové zobrazování nanoskopických neperiodických systémů a klade cestu k přímému zobrazení komplexní elektronové dynamiky až s attosekundovým časovým rozlišením.

22-2018.jpg
Popis

Rentgenový difrakční vzorec použitý pro výpočet obrazů malých částic.