První experimentální důkaz protonové borové záchytové terapie (PBCT) ke zvýšení efektivity protonové terapie

Text

Využili jsme p + 11B → 3α reakci, abychom pomocí klinického protonového svazku generovali alfa částice o vy­sokém LET. Použili jsme merkaptododekaborát sodný (BSH) s přirozeným obsahem boru, abychom maximalizovali četnost reakcí. Zaznamenali jsme významně zvýšenou buněčnou smrt a míru poškození chromozomů. Je tím tedy demonstrována strategie kombinující balistickou přesnost protonu s vyšší RBÚ (relativní biologická účinnost) slibova­nou borovou neutronovou záchytovou terapií a terapií ionty 12C.

Schematic representation of “conventional” radiotherapy by low-LET proton beams and the rationale of boron-enhanced protontherapy.
Popis

Schematic representation of “conventional” radiotherapy by low-LET proton beams (A) and the rationale of boron-enhanced protontherapy (B). Whereas in A) the incident proton beam mainly results in isolated, mostly repairable DNA breaks, the extremely localized emission of high-LET radiation produced by the proton-boron fusion in the Bragg peak region causes irreparable clustered DNA damage, similar in nature to that induced by 12C ions, hence the expected increase in effectiveness at tumor cell killing.