Příspěvky k polarizaci a překlápění polarizace v antifázových hranicích SrTiO3 a PbZrO3

Text

K prozkoumání polárních vlastností antifázových hranic v SrTiO3 a PbZrO3 byla použita metoda vrstevnatých grup kombinovaná s Landauovou teorií. Ukázalo se, že v těchto materiálech kromě bikvadratické vazby parametru uspořádání a polarizace v rozvoji Landau-Ginzburgovy volné energie k polarizaci uvnitř antifázové hranice významně přispívají další tzv. rotopolární členy.

Obtížná APB stěna Neélova typu v SrTiO3
Popis
Anitfázová stěna Neélova typu v SrTiO3.
Semi-kvantitativní chování (a) parametrů uspořádání φ3 a φ1 v antifázové hranici (31|32), n = [100]; b) trajektorie parametrů uspořádání v prostoru. Všimněte si dvou možných zárodků ve středu anitfázové hranice. Teorie předpovídá průběhy polarizace pro kolmou složku P1 a pro složku P3 ležící v rovině, viz. (c) a (d).

Kontaktní osoba: Ivan Rychetský
Spolupracující instituce: University of Vienna, Faculty of Physics, Wien, Austria.