Přímé pozorování doménových stěn magnetooptickou Kerrovou mikroskopií ve slitině Ni-Mn-Ga s magnetickou tvarovou pamětí

Text

Magnetické domény ve slitině Ni-Mn-Ga s magnetickou tvarovou pamětí byly pozorovány magnetooptickou Kerrovou mikroskopií za použití monochromatického modrého LED světla. Domény byly pozorovány pro jedno- i vícerozměrné ferroelastické stavy modulovaného martenzitu. V obou případech byly nalezeny pruhové domény oddělené stěnami domény 180° a byla studována jejich dynamika. K vysvětlení domén v multivariantním stavu byl použit model kvazidomény.

Spolupracující subjekt: IFW Dresden, Německo