Polarizace doménových hranic v SrTiO3 studována pomocí vrstevnatých group a symetrie parametru uspořádání

Text

Na základě nedávno vyvinuté metody založené na kombinaci vrstevnatých grup se symetrií parametru uspořádání, studujeme polaritu antifázových hranic a feroelastických hranic dvojčatění v SrTiO3. Kromě analýzy doménových dvojčat pomocí vrstevnatých grup nám současná metoda umožňuje zkoumat tenzorové vlastnosti doménových stěn i pro případ, kdy jsou aktivní i jiné parametry uspořádání než ty spontánní.

Mikroskopická symetrie a polarizace dvou různých ferroelastických dvojčat
Popis
Znázornění dvou různých ferroelastických dvojčat s normálou n = [110] v poloze p = (0,0,0) v tetragonálním SrTiO3, spolu se symetrickými prvky příslušných vrstevnatých grup. (a) Čistě orientační dvojče (11| 21)., které odpovídá tzv. snadné (HT) stěně. Dvojče (11|22) v (b) je smíšeného typu (orientační+translační), představuje tzv. obtížnou (HH) stěnu. Vektory uprostřed obrázků ukazují polarizaci předpovídanou teorií.

Kontaktní osoba: Ivan Rychetský
Spolupracující instituce: University of Vienna, Faculty of Physics, Wien, Austria.