Odezva osobních dozimetrů v radiačních polích generovaných laserovými systémy TW třídy

Text

Moderní laserové systémy umožňují generování ionizujícího záření vysokých energií prostřednictvím fokusace ultrakrátkých vysokoenergetických pulsů na terče. Studie se zabývá odezvou typických osobních dozimetrů v unikátních radiačních polích generovaných laserovými systémy na bázi jódu a Ti:safíru při urychlování protonů a elektronů. Standardní dozimetry byly vyvíjeny pro kontinuální pole, zatímco laserem generované pole je pulsní. Při experimentech byly v režimu jednotlivého výstřelu generovány protony v subnanosekundových pulsech a energii několika MeV a elektrony ve femtosekundových pulsech a energii až 100 MeV. Odezvy pasivních (termoluminiscenční čipy, filmy) a aktivních dozimetrických systémů (elektronické osobní dozimetry) byly porovnány mezi sebou a s očekávanou prostorovou distribucí hustoty náboje iontů emitovaných z terče.

 

901.jpg
Popis
Prostorová distribuce hustoty náboje neseného ionty emitovanými z (CH2)n terče, v čase 800 ns po interakci laseru s terčem. Značky označují směr pozorování iontových proudů pomocí iontových kolektorů, umístěných ve vzdálenosti 40 cm od terče.