Nová třída kvazimetalických π-konjugovaných topologických polymerů

Text

Navrhli jsme novou třídu vodivých π-konjugovaných polymerů na bázi uhlíku, kde je velikost zakázaného pásu silně modifikována blízkostí kvantového topologického fázového přechodu. Prokázali jsme přímo spojitost mezi rezonanční strukturou π-elektronů a topologickou fází polymerů. Syntéza polymerů probíhá teplotně aktivovanou chemickou reakci aromatických uhlovodíků na povrchu zlata. Nová třída polymerů otvírá nové možnosti v nanoelektronice ale také při studium kvantových fázových přechodů v 1D systémech.

Kvazi-metalický polymer na bázi uhlíku s topologicky netriviální fází
Popis

Schematické znázornění chemické struktury uhlíkového polymeru a charakter hranové elektronového stavu v důsledku netriviální topologické fáze.

 

 

Kontaktní osoba: doc. Ing. Pavel Jelínek, Ph.D.

Spolupracující subjekt:

RCPTM Palackého univerzita v Olomouci

IMDEA Nanociencia, Španělsko

Swiss Federal Laboratories for Materials Science and Technology,  Švýcarsko