Netypické chování nových cholesterických kapalných krystalů s extrémně krátkým krokem spirály v přiloženém elektrickém poli

Text

Objevili jsme netypické chování nových cholesterických kapalných krystalů v elektrickém poli. Pozitivní dielektrická anizotropie způsobuje reorientaci dlouhé osy molekul v planární cele vlivem elektrického pole a díky velmi krátkému kroku spirály dochází k neobvyklým změnám textury. Byl navržen model založený na pravidelné struktuře defektů (disklinací), který popisuje toto chování a umožňuje výpočet energie kotvení. Bylo zjištěno, že nové kapalně krystalické materiály odvozené od kyseliny mléčné vykazují cholesterickou fázi s krokem spirály 120–200 nm v širokém teplotním intervalu až do pokojových teplot. Objevili jsme netypické chování při aplikaci elektrického pole. Pozitivní dielektrická anizotropie způsobuje reorientaci dlouhé osy molekul v planární cele vlivem elektrického pole. Díky krátkému kroku spirály ve studovaných cholesterických materiálech dochází v poli k neobvyklým změnám textury. Chování molekul bylo popsáno modelem, který zahrnuje přítomnost defektů (disklinací) a silné kotvení molekul na povrchu vzorku. Tento model umožňuje výpočet kotvící energie.

Textura cholesterického kapalného krystalu
Popis

Textura cholesterického kapalného krystalu v přiloženém elektrickém poli. Ve výřezu je chemický vzorec studovaných kapalně krystalických látek.

Kontaktní osoba: Vladimíra Novotná