Nanostrukturované tenkovrstvé křemíkové sluneční články

Perex
Ve spolupráci se švýcarskou firmou Oerlikon Solar jsme navrhli a v současné době realizujeme nový typ fotovoltaických článků z amorfního a nanokrystalického křemíku. Na skleněné podložce pokryté ZnO je například pomocí elektronové litografie a reaktivního leptání vytvořena struktura ZnO nanosloupků přes které je pak konformě deponován p-i-n článek z amorfního křemíku či složený článek amorfní/nanokrystalický křemík. Výpočty ukazují možnost dosažení rekordní účinnosti fotovoltaické přeměny u těchto článků.
Text
Je podána mezinárodní PCT patentová přihláška: „Photovoltaic cell and methods for producing a photovoltaic cell” autorů M. Vaněček, J. Meier a U. Kroll. O prvých výsledcích byla přednesena přednáška na evropské fotovoltaické konferenci: M. Vaněček, A. Poruba, Z. Remeš, J. Holovský, A. Purkrt, O. Babchenko, K. Hruška, J. Meier, U. Kroll, Five roads towards increased optical absorption and high stable efficiency for thin film silicon solar cells, Proceedings of the 24th European Photovoltaic Solar Energy Conference, eds. W. Sinke, H. Ossenbrink, P. Helm, 21-25. September 2009, Hamburg, Germany, pp. 2286-9, ISBN 3-936338-25-6