Nanokrystalický borem dopovaný diamant jako korozi odolná anoda pro oxidaci vody pomocí křemíkových fotoelektrod

Text

Nanokrystalické borem dopované diamantové vrstvy (BDD) chrání podkladové křemíkové fotoelektrody (Si) v širokém rozmezí pH (1–14) ve vodných roztocích elektrolytů. Si|BDD fotoelektrody nevykazují žádné známky zhoršení charakteristik po kontinuálním zpracování v neutrálních, kyselých a bazických elektrolytech. Depozice katalyzátoru vývoje kyslíku na vrstvu BDD významně snižuje přepětí pro oxidaci vody.

9-2018.jpg
Popis
Schematické znázornění fotoelektrody založené na nanokrystalické borem dopované diamantové vrstvě (BDD) a křemíkovém solárním článku pro oxidaci a redukci vody. Fotovoltaický komponent (np-Si solární článek) je zodpovědný za absorpci dopadajícího světla a separaci náboje přes PN přechod, vývoj kyslíku nastává na povrchu BDD elektrody/elektrolytu a vodík se vyvíjí na externě zapojené kovové katodě.

1Institute of Physics, Academy of Sciences of the Czech Republic, Praha, Czech Republic
2Fill Factory s.r.o., Televizní 2618, 756 61, Rožnov pod Radhoštěm, Czech republic
3Laboratory of Molecular Engineering of Optoelectronic Nanomaterials Ecole Polytechnique Fédérale de Lauasanne (EPFL) Station 6, 1015 Lauasanne, Switzerland
4J. Heyrovsky Insitute of Physical Chemistry of the Czech Academy of Sciences, Dolejskova 3, 182 23, Prague 8, Czech Republic
5New Technologies-Research Centre, University of West Bohemia, 306 14 Pilsen, Czech Republic
6Research Centre Řež, 250 68 Husinec-Řež, Czech Republic